14-01 [TÍNH NĂNG] - HỆ THỐNG TIÊN NỮ

Hệ thống Tiên Nữ bao gồm thuộc tính Tiên Nữ, Tiên Nữ Thần Giao, Tiên Nữ Triền Miên, phẩm chất Tiên Nữ và Tiên Nữ Quang Hoàn Thuộc tính Tiên Nữ: Trong giao diện thuộc tính Tiên Nữ có thể tra ngoại hình Tiên Nữ, và thuộc tính và kỹ năng tương ứng, Tiên Nữ có thể tăng cấp, sau khi đạt cấp 40 có thể tăng tư chất Tiên Nữ (Dùng Thẻ Triệu Hồi Tiên Nữ tương ứng hoặc Tư Chất Đan). Kích Hoạt Tiên Nữ: có thể nhận nhiều thuộc tính và kỹ năng của Tiên Nữ này, kích hoạt Tiên Nữ cần dùng Thẻ Triệu Hồi Tiên Nữ tương ứng. Xem trước Tiên Nữ và kỹ năng: hiệu quả kỹ năng tăng theo cấp Tiên Nữ Hồng Phất Sương Đống Tân Tinh: trong 5 giây giảm tốc độ mục tiêu Lục Châu Lưu Tinh Hỏa Vũ: công kích phạm vi Chiêu Quân Thần Thuẫn Thuật: trong 3 giây giảm sát thương bị dính Văn Cơ Phá Giáp Thuật: trong 5 giây giảm phòng ngự mục tiêu Mộc Lan Hư Nhược: trong 5 giây giảm công kích mục tiêu Tây Thi Biến Hình Thuật: biến mục tiêu thành ếch, kéo dài 2 giây Lạc Thần Choáng: gây choáng mục tiêu, kéo dài 3 giây Tiên Nữ Thần Giao: Dùng đạo cụ Tiên Nữ Thần Giao thần giao với Tiên Nữ, thần giao có thể tăng nhiều thuộc tính, và nhận tiền tố tên Tiên Nữ: Chân < Thiên < Tiên < Thần Đạo cụ thần giao có thể tham gia Chư Thần Chi Chiến nhận danh vọng, lấy danh vọng đổi nguyên liệu Tiên Nữ Triền Miên: Dùng Tiên Nữ Triền Miên Đan có thể tăng cấp triền miên Tiên Nữ; Cấp triền miên đạt cấp tương ứng có thể nhận danh hiệu Tiên Nữ: Tố Nữ < Thánh Nữ < Thiên Nữ < Thiên Tiên < Nữ Thần; Triền Miên Đan nhận từ phụ bản Thương Thành, mua trong Thương Thành.   Phẩm chất Tiên Nữ: Dùng Đá Phẩm Chất Tiên Nữ có thể tăng phẩm chất Tiên Nữ; Sau khi tăng phẩm chất, màu sắc Tiên Nữ sẽ biến thành: trắng < lục < lam < tím < cam < đỏ Triền Miên Đan nhận từ Trấn Ma Tháp. Tiên Nữ Quang Hoàn: Dùng Tiên Nữ Quang Hoàn Đan có thể tăng phẩm chất Tiên Nữ; Sau khi tăng phẩm chất, xung quanh Tiên Nữ có quang hoàn khác nhau vây quanh: Thuần Bạch Vô Hạ < Lục Bích Ngọc < Thủy Lam Thiên < Hồng Đại Tử  < Cửu Ngũ Chí Tôn < Tiên Nữ Quang Hoàn Đan có thể mua từ Thương Thành.   ---------------------------------------------------------- - NGHỊCH THIÊN MỆNH - NHẤT TU TIÊN - >>> Link tải iOs: https://goo.gl/sZRpR5 >>> Link tải Android: https://goo.gl/LBfGnT

Đặc sắc

12-01 [TÍNH NĂNG] - HỆ THỐNG TU LUYỆN

Hệ thống tu luyện: Hệ thống tu luyện chia làm Kinh mạch、Căn cốt、Ngũ hành Hệ thống Kinh Mạch: Người chơi có thể thông qua tiêu hao chân khí để nâng cấp kinh mạch,chân khí nhận được tại hoạt động ngày thường、cầu phúc。 Kinh mạch toàn thân đạt đến cấp chỉ định nhận được thuộc tính cộng thêm cảnh giới。 Hệ thống Căn Cốt: Nâng cấp căn cốt cần tiêu hao Căn Cốt Đan,Căn Cốt Đan cấp thấp có thể nhận được từ phụ bản thương thành,Căn Cốt Đan cấp cao có thể thông qua luyện lô hợp thành hoặc mua tại thương thành。 Nâng cấp căn cốt có tỉ lệ giảm cấp căn cốt,thuộc tính cộng thêm sẽ được giữ lại lịch sử ở căn cốt cấp cao,rớt cấp không giảm thuộc tính cộng thêm。 Sử dụng căn cốt hộ phù để khi nâng cấp thất bại căn cốt không giảm cấp,hộ phù có được tại vòng quay may mắn(ngày thường nhận được)hoạt động nhận được。 Cấp căn cốt toàn thân đạt đến 5、10、15 có thể kích hoạt căn cốt cảnh giới tương ứng,nâng cao lực chiến Hệ thống ngũ hành: Cấp mở:56 Dung luyện ngũ hành của 7 loại thuộc tính mở theo tổng cấp kinh mạch. Dung luyện ngũ hành cần tiêu hao ngũ hành tinh phách,tinh phách nhận được ở hoạt động ngũ hành đả bảo hoặc mua tại thương thành; Nâng cấp ngũ hành có thể tăng thuộc tính cơ bản; Dung luyện 1 cái đạt đến cấp 12,cấp càng cao,tỉ lệ nâng cấp thành công càng thấp,nâng cấp thất bại có tỉ lệ giảm cấp dung luyện; Nguyên liệu cần thiết của dung luyện hệ thống ngũ hành có thể nhận được thông qua hoạt động tu luyện ngũ hành hoặc mua tại thương thành

Đặc sắc
To Top