[HOT] - CHUỖI SỰ KIỆN 5 NGÀY - MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH

Đăng : 20-01-2016

Trở lại

Thời gian : 9h ngày 21 - 23h59' ngày 25/01/2015

Sự kiện 1: 
Đông Ấm Áp
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, kích sát bất kỳ quái có tỷ lệ nhận được Huyền Băng và Hàn Lộ. Huyền Băng và Hàn Lộ có thể hợp thành U Minh Tiên Lộ, U Minh Tiên Lộ có thể tăng thuộc tính, tăng chiến lực!Mỗi ngày chỉ được dùng 30 cái U Minh Tiên Lộ.

Sự kiện 5 ngày : Mùa Đông không lạnh

Sự kiện 2 : Xếp hạng Nạp
Nội dung: Tổng kết xếp hạng nạp vàng sẽ nhận thưởng

Sự kiện 5 ngày : Mùa Đông không lạnh

Sự kiện 3: Tích lũy tiêu
Nội dung: Tiêu phí đạt mức thì sẽ nhận thưởng

Sự kiện 5 ngày : Mùa Đông không lạnh

Sự kiện 4: Đấu Tiên Minh
Nội dung: TOP5 Tiên Minh tăng trưởng cao sẽ được nhận quà

Sự kiện 5 ngày : Mùa Đông không lạnh

Sự kiện 5: Tranh tài
Nội dung: Dựa vào số Boss của Tiên Minh giết sẽ nhận thưởng

Sự kiện 5 ngày : Mùa Đông không lạnh

Sự kiện 6: Online có quà
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, ngẫu nhiên phát quà cho 5 người chơi theo đúng khung giờ 12h, 15h, 18h, 20h

Sự kiện 5 ngày : Mùa Đông không lạnh

-------------------------------------------------------
- NGHỊCH THIÊN MỆNH - NHẤT TU TIÊN -

To Top