[HOT] HỆ THỐNG HỎA THẦN

Đăng : 04-08-2016

Trở lại

Điều kiện: Cấp 50
Cách vào: Tu luyện-----> Hóa Thần

[HOT] HỆ THỐNG HỎA THẦN

Nội Dung:
Sau khi người chơi đạt cấp 50 có thể mở hệ thống Hóa Thần, hệ thống Hóa Thần không những có chiến lực cao cộng thêm, còn có thể thay đổi ngoại hình bản thân nhân vật

Đạo cụ hệ thống hao: Hóa Thần Đan (nhận từ Thương Thành và hoạt động vận hành), các Thẻ Huyễn Hóa Hóa Thần (nhận từ hoạt động vận hành).

Giới thiệu hệ thống:

1. Người chơi có thể dùng Thẻ Huyễn Hóa Hóa Thần kích hoạt ngoại hình Hóa Thần đặc biệt và nhận chiến lực cao đến 20.000.

2. Mỗi Hóa Thần có thể cường hóa tiến giai đơn độc, khi chưa kích hoạt ngoại hình cũng có thể cường hóa trước.

3. Hóa Thần xuất chiến không ảnh hưởng chiến lực người chơi, chỉ thay đổi ngoại hình.

 

[HOT] HỆ THỐNG HỎA THẦN 

[HOT] HỆ THỐNG HỎA THẦN 
Manh Thố

[HOT] HỆ THỐNG HỎA THẦN 

[HOT] HỆ THỐNG HỎA THẦN 
Thiết Phiến Công Chúa

[HOT] HỆ THỐNG HỎA THẦN 

[HOT] HỆ THỐNG HỎA THẦN 
Tiểu Hồ Tiên

[HOT] HỆ THỐNG HỎA THẦN 
[HOT] HỆ THỐNG HỎA THẦN 
Võ Thần Tử Long

[HOT] HỆ THỐNG HỎA THẦN 

[HOT] HỆ THỐNG HỎA THẦN 
Chiến Thần Lữ Bố

To Top