[HOT] - KIM NGÂN THÁP

Đăng : 20-01-2016

Trở lại

Sự kiện : Kim Ngân Tháp
Thời gian : Từ 0h ngày 21/01 đến 23h59 ngày 22/01
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, rút thưởng Kim Ngân Tháp sẽ nhận nhiều đạo cụ quý hiếm.

Sự kiện : Kim Ngân Tháp

To Top