[HOT] - SỰ KIỆN ĐẠI TIÊN GIÁNG LÂM

Đăng : 20-01-2016

Trở lại

Thời gian : Từ 0h ngày 23/01 đến 23h59 ngày 25/01
Nội dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện, Nạp thẻ 1 lần đúng các mốc sẽ nhận quà tương ứng ..

Lưu ý : Bạn nạp đúng mốc nào thì chỉ sẽ nhận quà mốc đó!
Các mốc nạp :

  • 100 Vàng
  • 500 Vàng
  • 1000 Vàng
  • 2500 Vàng
  • 5000 Vàng
  • 10000 Vàng


Sự kiện : Đại Tiên Giáng Lâm
 

Sự kiện : Đại Tiên Giáng Lâm

To Top