[HOT THÁNG 5] LIÊN THÔNG MÁY CHỦ

Đăng : 11-05-2016

Trở lại

[THÔNG BÁO] - LIÊN THÔNG SERVER 

Các Tiên hữu thân mến,
- Khi thực lực đã tăng cao, sức mạnh đã vượt bậc thì chắc hẳn là các chư vị Tiên hữu cũng đang cảm thấy tù túng, khao khát muốn vươn xa hơn để thỏa chí tung hoành thiên hạ.

- Nhằm tạo điều kiện cho các Tiên hữu được thử thách, được giao lưu bằng hữu gần xa, Tiên Nghịch sẽ tiến hành liên thông các cụm máy chủ:

 S14 - S16
 S22 - S23
 S24 - S27
 S32 - S34
 S33 - S35
 S38 - S39
 S31 - S36

 Quy tắc Liên Thông Server
http://gamehub.vn/hub/quy-tac-lien-thong-servers.112168

- Và để cho việc liên thông máy chủ được diễn ra suôn sẻ, các máy chủ từ gộp server sẽ được bảo trì.

- Thời gian bảo trì: Từ 9h00 đến 11h00 ngày 12/05/2016

- Trong thời gian này, các máy chủ liên thông sẽ không đăng nhập vào game được. Các Tiên hữu vui lòng chờ đợi trong giây lát, sau khi bảo trì hoàn tất, BQT sẽ thông báo.

To Top