[SỰ KIỆN] - CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG RA MẮT SERVER

Đăng : 12-01-2016

Trở lại

Sự kiện 1 : Giảm giá 10%
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, những đạo cụ dưới đây được bán giảm giá với số lượng có hạn.
Chuỗi sự kiện mừng mở server 

Chuỗi sự kiện mừng mở server 

Sự kiện 2 : 
Hội Viên Chí Tôn
Nội dung: Người chơi nạp 1 lần 1000 Vàng sẽ thành hội viên chí tôn, cả đời nhận hoàn trả phúc lợi.
Chuỗi sự kiện mừng mở server 

Sự kiện 3 : 
Đầu tư
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi mua gói đầu tư sẽ nhận hoàn trả vàng theo mỗi cấp độ tương ứng.
Chuỗi sự kiện mừng mở server 
Chuỗi sự kiện mừng mở server 

Sự kiện 4 : Nạp mỗi ngày
Nội dung: Nạp lần đầu với số tiền chỉ định, nhận phần thưởng
Chuỗi sự kiện mừng mở server 
Chuỗi sự kiện mừng mở server 

Sự kiện 5 : Tích lũy nạp
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi nạp tích lũy đạt điều kiện sẽ được nhận thưởng.
Chuỗi sự kiện mừng mở serverChuỗi sự kiện mừng mở server 
Chuỗi sự kiện mừng mở server 

Sự kiện 6 : Thưởng vàng
Nội dung: Mỗi ngày hoàn thành 15 phần thưởng nhận được 1 cơ hội xoay vàng. Khi bánh xe xoay xong sẽ nhận thưởng số vàng thương ứng.

Chuỗi sự kiện mừng mở server 

Sự kiện 7 : Phúc lợi
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, ngày đầu hoàn thành 15 nhiệm vụ thưởng thì ngày thứ 2 lúc 6h sáng nhận 1 cơ hội rút thăm.
Chuỗi sự kiện mừng mở server 

Sự kiện 8 : Thưởng Xu
Nội dung: Tích lũy đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được 1 cơ hội quay xu.
Chuỗi sự kiện mừng mở server 

Sự kiện 8 : Thần Trang
Nội dung: Thu thập phòng cụ Thần Trang sẽ nhận thưởng lớn.
Chuỗi sự kiện mừng mở server 
Chuỗi sự kiện mừng mở server 

Sự kiện 9 : GM Hữu Lễ
Nội dung: Trong lúc chơi game phát hiện Bug sẽ nhận được quà.
Chuỗi sự kiện mừng mở server

 

----------------------------------------------------------
- NGHỊCH THIÊN MỆNH - NHẤT TU TIÊN -
>>> Link tải iOs: https://goo.gl/sZRpR5
>>> Link tải Android: https://goo.gl/LBfGnT

To Top