12-01 [SỰ KIỆN] - CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG RA MẮT SERVER

Sự kiện 1 : Giảm giá 10% Nội dung: Trong thời gian sự kiện, những đạo cụ dưới đây được bán giảm giá với số lượng có hạn.     Sự kiện 2 : Hội Viên Chí Tôn Nội dung: Người chơi nạp 1 lần 1000 Vàng sẽ thành hội viên chí tôn, cả đời nhận hoàn trả phúc lợi.   Sự kiện 3 : Đầu tư Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi mua gói đầu tư sẽ nhận hoàn trả vàng theo mỗi cấp độ tương ứng.     Sự kiện 4 : Nạp mỗi ngày Nội dung: Nạp lần đầu với số tiền chỉ định, nhận phần thưởng     Sự kiện 5 : Tích lũy nạp Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi nạp tích lũy đạt điều kiện sẽ được nhận thưởng.     Sự kiện 6 : Thưởng vàng Nội dung: Mỗi ngày hoàn thành 15 phần thưởng nhận được 1 cơ hội xoay vàng. Khi bánh xe xoay xong sẽ nhận thưởng số vàng thương ứng.   Sự kiện 7 : Phúc lợi Nội dung: Trong thời gian sự kiện, ngày đầu hoàn thành 15 nhiệm vụ thưởng thì ngày thứ 2 lúc 6h sáng nhận 1 cơ hội rút thăm.   Sự kiện 8 : Thưởng Xu Nội dung: Tích lũy đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được 1 cơ hội quay xu.   Sự kiện 8 : Thần Trang Nội dung: Thu thập phòng cụ Thần Trang sẽ nhận thưởng lớn.     Sự kiện 9 : GM Hữu Lễ Nội dung: Trong lúc chơi game phát hiện Bug sẽ nhận được quà.   ---------------------------------------------------------- - NGHỊCH THIÊN MỆNH - NHẤT TU TIÊN - >>> Link tải iOs: https://goo.gl/sZRpR5 >>> Link tải Android: https://goo.gl/LBfGnT

Sự Kiện

12-01 [SỰ KIỆN] - Sự kiện 7 ngày : SO TÀI TRANH ĐẤU

Sự kiện 1 : So Vũ Dực Thời gian kết thúc: 0h ngày thứ 3 sau khi mở server tổng kết Phần thưởng : Cánh Thiên Sứ Diệu Quang Điều kiện tham gia : Chiến lực cánh 6000 hoặc trở lên Yêu cầu: Cấp 5 - 1 sao   Sự kiện 2 : So Thú Cưỡi Thời gian kết thúc: 0h ngày thứ 4 sau khi mở server tổng kết Phần thưởng : Hiên Viên Thần Kiếm Điều kiện tham gia : Chiến lực Thú cưỡi 15000 trở lên Yêu cầu: Thú cưỡi giai 5, Binh Khí giai 3, Trang bị toàn lam cấp 11, Thú cưỡi cấp 20 Sự kiện 3 : So Tu Luyện Thời gian kết thúc: 0h ngày thứ 5 sau khi mở server tổng kết Phần thưởng : Bộ Bộ Sinh Liên Điều kiện tham gia : Tu luyện kinh mạch 6000 hoặc cao hơn Yêu cầu: Kinh mạch toàn thân cấp 20, căn cốt toàn thân cấp 5, tẩy tủy toàn thân cấp 4   Sự kiện 4 : So Tiên Nữ Thời gian kết thúc: 0h ngày thứ 6 sau khi mở server tổng kết Phần thưởng : Vòng Sáng Tăng Điểm Tấn Công Điều kiện tham gia: Chiến lực Tiên nữ 15000 hoặc cao hơn Yêu cầu: 3 Tiên nữ cấp 50, 3 tiên nữ có 5 điểm tư chất, 3 Tiên nữ lam, 3 tiên nữ Thiên   Sự kiện 5 : So Trang Bị Thời gian kết thúc: 0h ngày thứ 7 sau khi mở server tổng kết Phần thưởng : Trang bị thời trang tăng điểm tấn công Điều kiện tham gia: Chiến lực Trang bị 18000 hoặc cao hơn Yêu cầu: Bộ trang bị cấp 50, cường hóa toàn thân 4~5, 6 món Tím, 4 món thần   Sự kiện 6 : Tổng chiến lực Thời gian kết thúc: 0h ngày thứ 8 sau khi mở server tổng kết Phần thưởng : Vũ Khí Thời Trang Tăng Điểm Tấn Công Điều kiện: Tổng chiến lực 100000 hoặc cao hơn ---------------------------------------------------------- - NGHỊCH THIÊN MỆNH - NHẤT TU TIÊN - >>> Link tải iOs: https://goo.gl/sZRpR5 >>> Link tải Android: https://goo.gl/LBfGnT

Sự Kiện
To Top