[TÍNH NĂNG] - CHIẾN ĐẤU ĐẾN CÙNG

Đăng : 03-02-2016

Trở lại

Toàn dân Pk, không lo hồng danh
Thời gian mở:16:00-16:15 và 19:35-19:50


Cấp mở:35
Cách chơi:

1、 Chiến trường bỏ qua mọi hình thức,có thể tấn công người chơi tùy ý,tất cả người chơi đều biến thành người thần bí.
2、 Kích sát người thần bí có tích lũy số lượng kích sát, khi hoạt động kết thúc dựa vào bảng xếp hạng số lượng kích sát phát thưởng.
3、 Trong chiến trường hạn chết hồi sinh đầy HP 8 lần,hết số lần hồi sinh bị đá khỏi bản đồ.
4、 Mỗi lần chết hồi sinh được tăng giới hạn HP,giúp bạn chiến mạnh hơn.
5、 Cách mỗi 2phút,5 người chơi trong chiến trường nhận được quà may mắn ngẫu nhiên.
6、 Chết đến số lần nhất định được quà chiến tử.

Chiến đấu đến cùng,đợi bạn đến chiến!
Chiến đấu đến cùng

To Top