[TÍNH NĂNG] - CHIẾN TRƯỜNG TAM GIỚI

Đăng : 20-01-2016

Trở lại
Trong thời gian hoạt động tiến vào chiến trường ngẫu nhiên phân phối trận doanh, kích sát hoặc trợ công người chơi đối địch có thể nhận được vinh dự

1、 Hoàn thành liên sát và liên sát cuối nhận thêm thưởng vinh dự

Chiến trường Tam Giới

2、 Sau khi hoạt động kết thúc, dựa vào bảng xếp hạng vinh dự toàn trận doanh và bảng xếp hạng vinh dự trận doanh tương ứng mà phát thưởng

Chiến trường Tam Giới
To Top