[TÍNH NĂNG] - HỆ THỐNG THÚ CƯỠI

Đăng : 12-01-2016

Trở lại

Trong thế giời Tiên Nghịch, thú cưỡi không chỉ để cưỡi mà còn có sức chiến đấu, thú cưỡi có thể nâng cao tốc độ di chuyển của nhân vật và thuộc tính. Thuộc tính thú cưỡi càng cao, ngoại hình thú cưỡi sẽ càng bắt mắt, sẽ càng làm nổi bật thực lực và thần thái của chủ nhân.

Thuộc tính thú cưỡi:
Hao Xu tăng cấp thú cưỡi nhận nhiều thuộc tính

Hệ thống Thú cưỡi

Chọn hình tượng có thể chọn thú cưỡi yêu thích để cưỡi

Hệ thống Thú cưỡi 

Tiến giai thú cưỡi:
Dùng thú cưỡi đan tiến giai thú cưỡi,, nhận nhiều thuộc tính và hình tượng thú cưỡi mới

Hệ thống Thú cưỡi

Trang bị thú cưỡi:
Dùng đá luyện hóa trang bị thú cưỡi có thể cường hóa trang bị thú cưỡi nhận nhiều thuộc tính,đá luyện hóa thú cưỡi nhận được từ hoạt động Thủ Vệ Thần Thành

Hệ thống Thú cưỡi

Rèn kỵ binh:
Dùng đá kỵ binh để rèn kỵ binh,rèn ra kỵ binh mạnh hơn nhận nhiều thuộc tính

Hệ thống Thú cưỡi

Chúc các Tiên hữu có thể tiến cấp thú cưỡi lên cấp cao nhất để có thể gia tăng lực chiến vượt các phó bản thật dễ dàng!

----------------------------------------------------------

- NGHỊCH THIÊN MỆNH - NHẤT TU TIÊN -

To Top