[TÍNH NĂNG] - HỆ THỐNG TIÊN NỮ

Đăng : 14-01-2016

Trở lại

Hệ thống Tiên Nữ bao gồm thuộc tính Tiên Nữ, Tiên Nữ Thần Giao, Tiên Nữ Triền Miên, phẩm chất Tiên Nữ và Tiên Nữ Quang Hoàn
Thuộc tính Tiên Nữ:

Trong giao diện thuộc tính Tiên Nữ có thể tra ngoại hình Tiên Nữ, và thuộc tính và kỹ năng tương ứng, Tiên Nữ có thể tăng cấp, sau khi đạt cấp 40 có thể tăng tư chất Tiên Nữ (Dùng Thẻ Triệu Hồi Tiên Nữ tương ứng hoặc Tư Chất Đan).
Kích Hoạt Tiên Nữ: có thể nhận nhiều thuộc tính và kỹ năng của Tiên Nữ này, kích hoạt Tiên Nữ cần dùng Thẻ Triệu Hồi Tiên Nữ tương ứng.
Xem trước Tiên Nữ và kỹ năng: hiệu quả kỹ năng tăng theo cấp Tiên Nữ

Hồng Phất

Sương Đống Tân Tinh: trong 5 giây giảm tốc độ mục tiêu

Lục Châu

Lưu Tinh Hỏa Vũ: công kích phạm vi

Chiêu Quân

Thần Thuẫn Thuật: trong 3 giây giảm sát thương bị dính

Văn Cơ

Phá Giáp Thuật: trong 5 giây giảm phòng ngự mục tiêu

Mộc Lan

Hư Nhược: trong 5 giây giảm công kích mục tiêu

Tây Thi

Biến Hình Thuật: biến mục tiêu thành ếch, kéo dài 2 giây

Lạc Thần

Choáng: gây choáng mục tiêu, kéo dài 3 giây


Tiên Nữ Thần Giao:

Dùng đạo cụ Tiên Nữ Thần Giao thần giao với Tiên Nữ, thần giao có thể tăng nhiều thuộc tính, và nhận tiền tố tên Tiên Nữ: Chân < Thiên < Tiên < Thần
Đạo cụ thần giao có thể tham gia Chư Thần Chi Chiến nhận danh vọng, lấy danh vọng đổi nguyên liệu


Tiên Nữ Triền Miên:


Dùng Tiên Nữ Triền Miên Đan có thể tăng cấp triền miên Tiên Nữ;
Cấp triền miên đạt cấp tương ứng có thể nhận danh hiệu Tiên Nữ: Tố Nữ < Thánh Nữ < Thiên Nữ < Thiên Tiên < Nữ Thần;
Triền Miên Đan nhận từ phụ bản Thương Thành, mua trong Thương Thành.

 

Phẩm chất Tiên Nữ:


Dùng Đá Phẩm Chất Tiên Nữ có thể tăng phẩm chất Tiên Nữ;
Sau khi tăng phẩm chất, màu sắc Tiên Nữ sẽ biến thành: trắng < lục < lam < tím < cam < đỏ
Triền Miên Đan nhận từ Trấn Ma Tháp.

Tiên Nữ Quang Hoàn:


Dùng Tiên Nữ Quang Hoàn Đan có thể tăng phẩm chất Tiên Nữ;
Sau khi tăng phẩm chất, xung quanh Tiên Nữ có quang hoàn khác nhau vây quanh:

Thuần Bạch Vô Hạ < Lục Bích Ngọc < Thủy Lam Thiên < Hồng Đại Tử  < Cửu Ngũ Chí Tôn <
Tiên Nữ Quang Hoàn Đan có thể mua từ Thương Thành.

 

----------------------------------------------------------
- NGHỊCH THIÊN MỆNH - NHẤT TU TIÊN -
>>> Link tải iOs: https://goo.gl/sZRpR5
>>> Link tải Android: https://goo.gl/LBfGnT

To Top