[TÍNH NĂNG] - HỆ THỐNG TU LUYỆN

Đăng : 12-01-2016

Trở lại

Hệ thống tu luyện:

 • Hệ thống tu luyện chia làm Kinh mạch、Căn cốt、Ngũ hành

Hệ thống Kinh Mạch:

 • Người chơi có thể thông qua tiêu hao chân khí để nâng cấp kinh mạch,chân khí nhận được tại hoạt động ngày thường、cầu phúc。
 • Kinh mạch toàn thân đạt đến cấp chỉ định nhận được thuộc tính cộng thêm cảnh giới。


Hệ thống Tu Luyện

Hệ thống Căn Cốt:

 • Nâng cấp căn cốt cần tiêu hao Căn Cốt Đan,Căn Cốt Đan cấp thấp có thể nhận được từ phụ bản thương thành,Căn Cốt Đan cấp cao có thể thông qua luyện lô hợp thành hoặc mua tại thương thành。
 • Nâng cấp căn cốt có tỉ lệ giảm cấp căn cốt,thuộc tính cộng thêm sẽ được giữ lại lịch sử ở căn cốt cấp cao,rớt cấp không giảm thuộc tính cộng thêm。
 • Sử dụng căn cốt hộ phù để khi nâng cấp thất bại căn cốt không giảm cấp,hộ phù có được tại vòng quay may mắn(ngày thường nhận được)hoạt động nhận được。
 • Cấp căn cốt toàn thân đạt đến 5、10、15 có thể kích hoạt căn cốt cảnh giới tương ứng,nâng cao lực chiến


Hệ thống Tu Luyện

Hệ thống ngũ hành:
Cấp mở:56

 • Dung luyện ngũ hành của 7 loại thuộc tính mở theo tổng cấp kinh mạch.
 • Dung luyện ngũ hành cần tiêu hao ngũ hành tinh phách,tinh phách nhận được ở hoạt động ngũ hành đả bảo hoặc mua tại thương thành;
 • Nâng cấp ngũ hành có thể tăng thuộc tính cơ bản;
 • Dung luyện 1 cái đạt đến cấp 12,cấp càng cao,tỉ lệ nâng cấp thành công càng thấp,nâng cấp thất bại có tỉ lệ giảm cấp dung luyện;
 • Nguyên liệu cần thiết của dung luyện hệ thống ngũ hành có thể nhận được thông qua hoạt động tu luyện ngũ hành hoặc mua tại thương thành
To Top