[TÍNH NĂNG] - KHIÊU CHIẾN ĐẠT NHÂN

Đăng : 18-01-2016

Trở lại

1、Cấp nhân vật đạt đến cấp 60 có thể mở khiêu chiến đạt nhân

Khiêu Chiến Đạt Nhân

2、Khiêu chiến đạt nhân là kính tượng người chơi, qua ải những kính tượng này nhận được nhiều EXP và nguyên liệu nâng cấp vũ khí phòng cụ, nhưng những kính tượng này rất mạnh,nên tổ đội khiêu chiến.

Khiêu Chiến Đạt Nhân

To Top