[TÍNH NĂNG] - LONG MÔN TÀ VỰC

Đăng : 12-01-2016

Trở lại

1、Mở ra giao diện chuẩn bị Long Môn Tà Vực, có thể mời người chơi khác hỗ trợ mình hoàn thành phụ bản

Long Môn Tà Vực

2、Người chơi mỗi ngày chỉ mở 1 lần, không giới hạn số lần hỗ trợ, nhưng chỉ có lần đầu tiên nhận được quà hỗ trợ
Long Môn Tà Vực

Sau khi vào phụ bản, trong thời gian quy định kích sát hết tất cả quái vật, coi như qua tầng này, tầng cao nhất của phụ bản là tầng 20, cuối cùng dựa vào số tầng qua ải để trao phần thưởng cho người chơi.

----------------------------------------------------------
- NGHỊCH THIÊN MỆNH - NHẤT TU TIÊN -
>>> Link tải iOs: https://goo.gl/sZRpR5
>>> Link tải Android: https://goo.gl/LBfGnT

 

To Top