[TÍNH NĂNG] - PHONG THẦN ĐIỆN

Đăng : 20-01-2016

Trở lại

Phụ bản Vô Song - Phong Thần Điện

Phụ bản Vô Song - Phong Thần Điện

Khiêu chiến vô song điện có thể kích hoạt bộ trang bị vô song,đột phá giới hạn lực chiến,và nhận được bộ trang bị phẩm chất linh thạch

8 ải đầu kích hoạt 8 bộ trang bị,cấp khiêu chiến:65
8-16 nhận được linh thạch lam,cấp khiêu chiến:70
17-24 nhận được linh thạch tím,cấp khiêu chiến:75
25-32 nhận được linh thạch cam,cấp khiêu chiến:75
25-40 nhận được linh thạch đỏ,cấp khiêu chiến:75


Phần thưởng mỗi ngày:Ải khiêu chiến càng cao,nhận được phần thưởng càng nhiều,mỗi ngày giới hạn nhận 1 lần

To Top