[TÍNH NĂNG] - THẦN MA CHI TỊNH

Đăng : 12-01-2016

Trở lại

1、Trong thời gian hoạt động dừng lại ở bản đồ Thần Ma Chi Tỉnh có thể nhận nhiều EXP định giờ
Thời gian mở : 18h-18h30 mỗi ngày

Thần Ma Chi Tịnh

2、Hoàn thành nhiệm vụ chỉ định có thể nhận nhiều phần thưởng,tổ đội hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh hơn
3、BOSS Thần Ma Chi Tỉnh làm mới không định giờ,kích sát có thể nhận được nhiều phần thưởng

Thần Ma Chi Tịnh
4、Dựa vào chiến hữu, cảnh giác bị đánh lén, kích sát người chơi đối địch có cơ hội cướp đoạt vật phẩm nhiệm vụ của đối phương

To Top