[TÍNH NĂNG] - THIÊN ĐÌNH CHIẾN

Đăng : 18-01-2016

Trở lại
1. Thời gian : Thứ 2, Thứ 7 lúc 20h30 - 20h50
Cấp tham gia : 50

2. Giống như tranh bá tam giới,nhưng chỉ có trận doanh 2 bên,sau khi hoạt động bắt đầu,người chơi tiến vào bối cảnh sẽ tự động phân chia vào trận doanh thần hoàng、ma tôn bất kì

Thiên Đình Chiến

3. Người chơi có thể thông qua kích sát người chơi trận doanh phe địch hoặc là chiếm lĩnh thông thiên trụ nhận tích điểm

4. Kích sát người chơi có thể nhận 10 tích điểm,trợ công nhận 1 tích điểm,liên tục bị giết 3 lần có thể nhận được buff yếu thế,sau khi kích sát 1 người buff biến mất

5. Trong chiến trường một thời gian sẽ nhận được 10 điểm tích lũy.

6. Người nắm giữ thông thiên trụ mỗi 30 giây nhận được 20 tích điểm,người chơi cùng trận doanh nhận 10 tích điểm,chiếm lĩnh nhiều thông thiên trụ có thể cộng dồn tích điểm

7. Hoạt động kết thúc,trận doanh tích điểm cao nhất sẽ thắng,trận doanh thắng lợi có thể nhận thêm phần thưởng vinh dự
Thiên Đình Chiến

8. Top 10 người chơi của trận doanh thắng lợi có thể nhận được phần thưởng đạo cụ
To Top