[TÍNH NĂNG] - TRẤN MA THÁP

Đăng : 14-01-2016

Trở lại

Cách chơi phụ bản

Đạt cấp 38 mở khiêu chiến phụ bản Trấn Ma Tháp. Mỗi ải chiến thần điện chỉ cần thông qua 1 lần,sau khi qua ải sẽ khiêu chiến ải sau. Qua ải thành công nhận thưởng qua ải phong phú,mỗi ngày căn cứ vào tiến độ qua ải hôm trước nhận thưởng mỗi ngày.

Thưởng phụ bản

1. Thưởng qua ải:nhiều đá phẩm chất tiên nữ
2. Thưởng mỗi ngày:căn cứ vào tiến độ qua ải hôm trước,thưởng đá phẩm chất tiên nữ,qua ải càng nhiều,thưởng càng nhiều
3. Thưởng danh hiệu:mỗi khi qua ải 5 chiến thần điện sẽ nhận 1 danh hiệu

Trấn Ma Tháp

Trấn Ma Tháp

To Top