[TÍNH NĂNG] - TRANG BỊ VÔ SONG

Đăng : 20-01-2016

Trở lại

Trang bị Vô Song 
 

Cấp mở:65

Mỗi chức nghiệp có thể thu thập bộ trang bị chuyên thuộc(thuộc tính cơ bản bộ trang bị của các chức nghiệp khác nhau,khiêu chiến 8 tầng đầu tiên của phụ bản vô song có thể kích hoạt bộ trang bị)

Kiếm Linh –Cuồng chiến·Bộ trang bị Huyết Long
Ảnh Thích –Bôn Lôi·Bộ trang bị Bạo Phong
Viêm Tôn – Quỷ thuật·Bộ trang bị Diệu Quang
Băng Cơ – Băng sương·Bộ trang bị Vô Cực


1. Rèn Vô Song:

Trang bị Vô Song

Sử dụng đá rèn vô song,nâng cấp thuộc tính cơ bản của 1 trang bị.

2. Phụ hồn &Luyện hồn:

Trang bị Vô Song

Trang bị Vô Song

1. Tốn xu liệp hồn có thể nhận được các thuộc tính thú hồn,thú hồn chia 7 loại,tương ứng 7 thuộc tính

Hư Không Phá Toái --- Công
Đồng Tường Thiết Bích --- Thủ
Vạn Thọ Vô Cương --- HP
Bách Bộ Xuyên Dương --- Chuẩn
Thừa Thắng Truy Kích --- Bạo 
Phong Trì Điện Xiết --- Né
Bách Luyện Thành Cương --- Kiên


Thú hồn đặc biệt—EXP Hồn(chỉ được bán ra để làm EXP nâng cấp cho thú hồn hồn)

2. Tiêu hao điểm EXP trong bình EXP thú hồn để nâng cấp thú hồn,nâng cấp thuộc tính cho bản thân thú hồn,điểm EXP nhận được khi bán thú hồn。

EXP hồn --- 8EXP
Thú Hồn Lục ---- 8EXP
Thú Hồn Lam --- 16EXP
Thú Hồn Tím --- 128EXP
Thú Hồn Cam --- 512EXP


3)Luyện Hồn Nhanh:nhanh chóng liệp hồn,đến khi thú hồn trì đầy mới ngừng

Siêu cấp liệp hồn:nhanh chóng liệp hồn,tự động bán ra thú hồn lục、thú hồn lam,giữ lại thú hồn tím trở lên,đến khi thú hồn trì đầy hoặc tiêu hao hết xu。
Cao cấp liệp hồn:triều hồi liệp hồn sư phẩm chất cao nhất,tỉ lệ lớn nhận được hồn tím、hồn cam

4)Mỗi trang bị có thể phụ hồn 5 cái,chỉ được đeo 1 cái thú hồn cùng loại。
5)Thuộc tính cộng thêm của thú hồn dựa theo tỉ lệ phần trăm của phẩm chất trang bị mà cộng thêm cho nhân vật,phẩm chất trang bị càng cao,thuộc tính cộng thêm của thú hồn càng mạnh

Màu lục- -- 20%
Màu xanh --- 40%
Màu tím --- 60%
Màu cam --- 80%
Màu đỏ --- 100%

3. Phẩm chất vô song


Trang bị Vô Song

Thông qua khiêu chiến vô song điện nhận được phẩm chất linh thạch,nâng cao phẩm chất trạng bị
Nâng cao phẩm chất trang bị có thể nhận được thuộc tính phẩm chất cơ bản,và tăng thuộc tính phụ hồn。

Trang bị Vô Song 

4. Phụ Ma Trang Bị

Trang bị Vô Song

Thông qua khiêu triến tại Trấn Yêu (1,2,3) hoặc mua tại Shop có thể nhận Ma Ngọc.
Ma Ngọc ép vào trang bị tăng nhiều chiến lực

To Top