[TÍNH NĂNG] - VINH DỰ ĐIỆN ĐƯỜNG

Đăng : 18-01-2016

Trở lại
1. Thời gian hoạt động:Mỗi tuần thứ 3、thứ 5、thứ 7 19:30 ~ 19:55
2. Cấp tham gia:50
3. Quy tắc hoạt động
  • Sau khi mở hoạt động,người chơi tiến vào kích sát người chơi hoặc quái vật đạt đến số lượng nhất định sẽ thăng cấp số tầng,tử vong liên tục sẽ rớt tầng
  • Trước khi vào người chơi có thể mua buff cộng thêm và số lần hồi sinh tại chỗ
  • Mỗi lần kích sát 1 người chơi có thể nhận được 20 vinh dự liên server,vinh dự đến【hoán đổi】để đổi pháp bảo
  • Đạt đến số tầng cao nhất,vinh dự、thủy tinh cam phần thưởng càng phong phú
  • Sau khi kết thúc hoạt động,xếp hạng theo thời gian đạt tới tầng cao nhất của người chơi,thời gian càng ngắn,xếp hạng càng cao
  • Top 10 xếp hạng người chơi có thể nhận được số lượng mảnh phụ linh thạch khác nhau。

Vinh Dự Điện Đường

Vinh Dự Điện Đường
To Top