Chuyên đề

Bài này để giúp các bạn biết phương pháp áp dụng kiến thức về tính chất của dãy tỉ số đều nhau nhằm giải những dạng toán thù.
You watching: Chuyên đề

Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức

Bài 1:

Cho tỉ trọng thức (frac3x - yx + y = frac34.) Tính quý giá của tỉ số (fracxy)

Giải:

Cách 1:

Từ (frac3x - yx + y = frac34 Rightarrow 4left( 3x - y ight) = 3left( x + y ight) Leftrightarrow 12x - 4y = 3x + 3y Leftrightarrow 9x = 7y)

Vậy (fracxy = frac79)

Cách 2:

Từ (frac3x - yx + y = frac34 Rightarrow fracfrac3xy - 1fracxy + 1 = frac34)

Đặt (fracxy = a Rightarrow frac3a - 1a + 1 = frac34 Rightarrow 4left( 3a - 1 ight) = 3left( a + 1 ight))

( Leftrightarrow 12a - 4 = 3a + 3 Leftrightarrow 9a = 7 Leftrightarrow a = frac79 Rightarrow fracxy = frac79)

Bài 2:

Cho (fracx2 = fracy3 = fracz4.) Tính giá trị của biểu thức (Phường. = fracy + z - xx - y + z)

Giải:

Cách 1:

*

*

*

*

*

*

Tải về


*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi làm phản hồi Hủy

Bình luận
See more: Nữ Diễn Viên Quỳnh Tứ Trong Đại Án Hà Văn Thắm Là Ai? Diễn Viên Quỳnh Tứ


siêng đề được quan tâm


bài viết mới nhất


*

Gửi bài xích tập - Có ngay lời giải!


See more: Sửa Lỗi Laptop Báo Sạc Không Vào Pin Laptop Báo Sạc Nhưng Không Vào Pin

*

Cập nhật thông tin tiên tiến nhất của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia 2021