Nguyên lý thống kê chương 4

Bài giảng Nguyên ổn lý thống kê: Cmùi hương 4 trình bày hệ thống các tiêu chuẩn phân tích hiện tượng tài chính - xóm hội. Nội dung ví dụ được trình diễn vào chương thơm 4 bao gồm: Số hoàn hảo nhất, số kha khá, những phương pháp giám sát độ tập trung, độ trở nên thiên tiêu thức.
You watching: Nguyên lý thống kê chương 4

*

Chương thơm 4HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊUPHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG KINH TẾ - XÃ HỘI 1 Kết cấu Chương thơm 44.1 Số hay đối4.2 Số tương đối4.3 Các CT đo lường và tính toán độ tập trung4.4 Độ biến đổi thiên tiêu thức 2 4.1. SỐ TUYỆT ĐỐI4.1.1. Khái niệm, ý nghĩa sâu sắc với điểm lưu ý của số giỏi đốia – Khái niệmb – Ý nghĩac – Đặc điểm4.1.2. Các một số loại số xuất xắc đốia – Số tuyệt vời nhất thời kỳb – Số tuyệt vời thời điểm4.1.3. Đơn vị tính của số tuyệt đối• Đơn vị hiện tại vật• Đơn vị thời hạn lao động• Đơn vị tiền tệ 3 SỐ TUYỆT ĐỐIKhái niệm Số tuyệt vời và hoàn hảo nhất trong thống kê là là nhiều loại chỉ tiêu biểuhiện đồ sộ về phương diện lượng của hiện tượng kỳ lạ kinh tế tài chính - buôn bản hộivào điều kiện thời hạn cùng vị trí ví dụ VD: Doanh nghiệp A năm 2004 bao gồm 1800 lao cồn (sốđơn vị tổng thể), lệch giá trong thời gian đạt 1,5 tỷ đồng(tổng vốn tiêu thức) 4 SỐ TUYỆT ĐỐIÝ nghĩa: - Giúp dấn thức ví dụ về đồ sộ, cân nặng thực tế của hiện tượng lạ nghiên cứu và phân tích. - Cho thấy nguồn tài nguim của từng vùng, của toàn nước cùng năng lực tàng ẩn của nền kinh tế. - Là căn cứ thứ nhất nhằm triển khai đối chiếu thống kê lại, là đại lý để tính số tương đối, số bình quân. - Nói lên tác dụng phát triển tài chính, vnạp năng lượng hoá, kết quả đó lao đụng sản xuất trong từng thời kỳ. - Là địa thế căn cứ khám nghiệm chiến lược cùng tình hình thực hiện kế hoạch. 5 SỐ TUYỆT ĐỐIĐặc điểm: Mỗi số tuyệt đối vào thống kê lại bao gồm câu chữ kinhtế rõ ràng vào điều kiện thời gian với vị trí khăng khăng. VD: Muốn nắn khẳng định tiêu chuẩn quý giá thêm vào công nghiệpcủa một doanh nghiệp lớn, trước hết phải nắm rõ khái niệm, nộidung của tiêu chí cực hiếm sản xuất công nghiệp với phươngpháp tính chỉ tiêu đó. 6 Các một số loại số tuyệt vời.a­ Số tuyệt đối thời kỳ b­ Số tuyệt đối thời điểm _ đề đạt qui mô, _ phản chiếu qui tế bào, khốitrọng lượng của hiện lượng của hiện tượng tạitượng trong một khoảng chừng một thời điểm nhất quyết.thời gian nhất thiết. _ Cộng dồn các số _ Không thể cộng được vớihoàn hảo nhất thời kỳ cùng một nhau bởi không có ý nghĩachỉ tiêu để sở hữu trị số của tài chính.thời kỳ dài ra hơn.

See more: Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Nam Á ), Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Nam ÁSee more: " Sony Xperia Z5 Compact Giá Bao Nhiêu, Sony Xperia Z5 Compact

7 SỐ TUYỆT ĐỐI Đơn vị hiện thiết bị - Đơn vị kép: kwh, tấn-km….. - Đơn vị hiện nay trang bị từ nhiên: kilogam, dòng , cái, m, km, hecta… - Đơn vị hiện nay vật dụng quy đổi• Ưu điểm: cho thấy thêm cụ thể công dụng chuyển động SXKD• Hạn chế : không chất nhận được tổng vừa lòng Lúc các sản phẩm có cácđơn vị chức năng đo lường và thống kê không giống nhau, cực hiếm áp dụng không giống nhau. 8 SỐ TUYỆT ĐỐI Đơn vị tiền tệ• Đơn vị: đồng, rúp, đô la….• Ưu điểm: hỗ trợ chúng ta tổng đúng theo kết quả SXKD của từng đơn vị,đến từng ngành cùng cho toàn bộ nền tài chính quốc dân• Hạn chế: Chịu sự tác động do sự biến động của nhân tốgiá cả 9 SỐ TUYỆT ĐỐI Đơn vị lao đụng và thời hạn lao động• Đơn vị: tiếng công, ngày công…• Ưu điểm : giúp tính lượng lao cồn hao phí tổn nhằm sản xuấtra sản phẩm• Hạn chế : chẳng thể tổng phù hợp được hoặc đối chiếu vớinhau bằng những đơn vị chức năng tính không giống 10 4.2. SỐ TƯƠNG ĐỐI4.2.1. Khái niệm, chân thành và ý nghĩa, Điểm sáng của số tương đốia – Khái niệmb – ý nghĩac – Đặc điểm4.2.2. Các các loại số tương đốia – Số kha khá cồn tháib – Số tương đối nhiệm vụ kế hoạchc – Số kha khá kết cấud – Số tương đối cường độe – Số tương đối không gian (số tương đối so sánh) 11 SỐ TƯƠNG ĐỐIKhái niệm Số tương đối trong những thống kê là chỉ tiêu biểu thị quanhệ so sánh thân nhị chỉ tiêu thống kê VD: Giá trị chế tạo công nghiệp của Doanh Nghiệp A năm 2004so với năm 2003 bằng 110% 12 SỐ TƯƠNG ĐỐIÝ nghĩa: Khác cùng với số tuyệt đối chỉ cho thấy thêm bài bản, khốilượng thực tế của hiện tượng lạ nghiên cứu, thì số tươngđối trải qua so sánh những cường độ của hiện tượng góp tađi sâu vào đặc điểm của hiện tượng một giải pháp tất cả phân tíchphê phán. VD: Tình hình cung ứng marketing của một doanhnghiệp có thể thấy được thông qua cơ cấu tổ chức vốn, lao hễ,tài sản cố định... 13 SỐ TƯƠNG ĐỐIĐặc điểm- Số tương đối là vô danh cần tích lũy qua điều tranhưng mà là kết quả so sánh thân hai tiêu chí thống kê lại vẫn gồm.-Mỗi số kha khá đều có cội dùng làm cho địa thế căn cứ để so sánhĐơn vị tính - Số lần - Phần trăm, phần ndại dột. - Đơn vị kxay ( người/km² , sản phẩm/người ) 14 SỐ TƯƠNG ĐỐICác một số loại số tương đối Số tương đối hành động Số kha khá planer Số tương đối kết cấu Số kha khá độ mạnh Số tương đối so sánh (số tương đối ko gian) 15 SỐ TƯƠNG ĐỐI ĐỘNG THÁIKhái niệm: Số tương đối hành động thể hiện quan lại hệđối chiếu thân nhị mức độ cùng loại của hiệntượng nghiên cứu và phân tích ngơi nghỉ nhị thời kỳ (thời điểm)khác biệt.Công thức: y1 t = y0Trong đó: t : số kha khá hành động (tuyệt nói một cách khác là chỉ số trở nên tân tiến,đơn vị chức năng tính là số lần) yo : mức độ của hiện tượng kỳ cội 16 SỐ TƯƠNG ĐỐI ĐỘNG THÁIVí dụ: Sản phẩm cấp dưỡng của xí nghiệp A qua hai năm nhưsau: năm 2003 sản xuất 100 tấn, năm 2004 thêm vào 150tấnSố kha khá hành động là: 17 Số Tương Đối Nhiệm Vụ Kế HọachA – SỐ TƯƠNG ĐỐI NHIỆM VỤ KẾ HỌACH B – SỐ TƯƠNG ĐỐI HÒAN THÀNH KẾ HỌACH Là Phần Trăm so sánh giữa mức Là tỷ lệ đối chiếu giữađộ kế hoạch đặt ra kỳ này với khoảng độ thực tế đạt đượccường độ thực tế giành được của trong kỳ nghiên cứu và phân tích vớichỉ tiêu ấy sống kỳ nơi bắt đầu. mức độ planer đề ra cùng thời điểm của một chỉ tiêu nào đó. T y k ×100 y k / 0= y0 T =y1k 1 100 kTrong đó: Trong đó: Tk/o : là số kha khá nhiệm T1/k : số tương đối hoàn thànhvụ planer. kế hoạch y1 : mức độ có được trong yk : là cường độ kỳ planer kỳ planer (kỳ báo cáo) yo : là mức độ thực tế kỳ yk : cường độ kế hoạch 18Ví dụ: Sản lượng lúa của thị trấn Y năm 2001 là250.000 tấn, planer dự kiến sản lượng lúa năm2002 là 300.000 tấn, thực tế năm 2002 thị trấn Y đạtđược 330.000 tấn. Ta bao gồm số kha khá trách nhiệm kế họach năm 2002 là: Số tương đối hoàn thành kế họach năm 2002 là: 19 Số tương đối kết cấu Khái niệm: Số tương đối kết cấu biểu hiện quan hệ so sánh giữa các mức độ của bộ phận với mức độ của tổng thể nghiên cứu vớt. trò soátuyeätñoái boä cuûa phaän d i = tròsoátuyeätñoáicuûatoångtheå ×100 20