Mẫu: biên bản kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo


Bạn đang xem: Mẫu: biên bản kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo

*
4 trang
*
minhanh10
*
*
254
*
0Download

Xem thêm: Điểm Chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại Tp Hcm Năm 2021, Điểm Chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại Tp

Bạn đang xem tài liệu "Mẫu: Biên bản kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM NHÀ GIÁOI. Thời Gian:........giờ.........phút, ngày .......tháng......năm 2012II.Địa điểm: Trường Tiểu học Yến Mao -Thanh Thủy - Phú Thọ.III.Thành phần:1. Người kiểm tra:- BGH:.....................................................................................................................- Tổ chuyên môn:.....................................................................................................- Ban TTND:...........................................................................................................2. Người được kiểm tra:..................................................................................................IV. Nội dung:1. Kiểm tra hồ sơ cá nhân và hồ sơ có liên quan công việc của nhà giáo:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Dự giờ và khảo sát chất lượng học sinh:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Tổng kết rút kinh nghiệm sau khi kiểm tra:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Đợt kiểm tra kết thúc hồi.......giờ......phút, ngày........tháng.......năm 2012. Thư kíTrường TH Yến Mao CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự do - Hạnh phúcBÁO CÁOKẾT QUẢ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM NHÀ GIÁOHọ tên người được kiểm tra:....................................................Năm vào ngành................Trình độ chuyên môn:.....................Chức vụ:....................................................................Nhiệm vụ được phân công:................................................................................................Sau quá trình kiểm tra HĐSP của thầy (cô) ...........................................................Đoàn kiểm tra xin được đánh giá như sau:I. Về phẩm chất đạo đức nhà giáo:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. Chuyên môn:Ưu điểm:1. Hồ sơ cá nhân và hồ sơ có liên quan công việc của nhà giáo:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Kết quả giờ dạy và khảo sát học sinh:a) Kết quả giờ dạy:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b) Kết quả khảo sát: Môn ..................GKTBYTừ TB trở lênGhi chúTS%TS%TS%TS%TS%Tồn tại..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................III. Kiến nghị đề xuất:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xếp loại:............................ Yến Mao, ngày ........tháng ......năm 2012 Người được kiểm tra Đại diện người kiểm tra (Kí tên) (Kí tên)