Cách ẩn icon trên màn hình desktop

Các icon trên Desktop góp bạn truy vấn cập những chương trình ứng dụng (thông qua các shortcut – đường dẫn tắt), chương trình cấu hình hệ thống cũng như những tập tin, thư mục trên Desktop nkhô giòn cùng tiện lợi hơn chỉ bằng cách nhấp chuột. Tuy nhiên, do lý do làm sao đó bạn muốn ẩn hoặc hiện những icon này, bạn vẫn có thực hiện dễ dàng như sau ở Windows 10.

Chọn chuột phải trên khoảng trống bất kỳ ở màn hình hiển thị Desktop, sau đó chọn mục View, tiếp theo chọn là Show Deskop icons để hiển thị những icon Desktop (dấu check).

*
*
*
*
*
*

Cuối cùng lời khuim của Shop chúng tôi là bạn yêu cầu sử dụng những icon trên Desktop để gồm thể thuận tiện hơn vào quá trình làm việc với laptop.


Chuyên mục: Blog