CÁCH CHỤP ẢNH MÀN HÌNH IPHONE 5

Bạn có thể chụp ảnh màn hình, giống như hình ảnh xuất hiện hoặc ghi lại các hoạt động trên màn hình, để chia sẻ với những người khác hoặc sử dụng trong các tài liệu.

Bạn đang xem: Cách chụp ảnh màn hình iphone 5


Thực hiện một trong các tác vụ sau:

Trên iPhone có Face ID: Nhấn và sau đó thả đồng thời nút sườn và nút tăng âm lượng.

Trên iPhone có nút Home: Nhấn và sau đó thả đồng thời nút Home và nút sườn hoặc nút Nguồn (tùy thuộc vào kiểu máy của bạn).

Chạm vào ảnh chụp màn hình ở góc phía dưới bên trái, sau đó chạm vào Xong.

Chọn Lưu vào Ảnh, Lưu vào Tệp hoặc Xóa ảnh màn hình.

Nếu bạn chọn Lưu vào Ảnh thì bạn có thể xem ảnh đó trong album Ảnh màn hình của ứng dụng Ảnh hoặc trong album Tất cả ảnh nếu Ảnh iCloud được bật trong Cài đặt  > Ảnh.


Lưu ảnh màn hình toàn trang dưới dạng PDF


Bạn có thể chụp ảnh màn hình toàn trang, cuộn của một trang web, tài liệu hoặc email vượt quá chiều dài của màn hình iPhone, sau đó lưu ảnh màn hình dưới dạng PDF.

Thực hiện một trong các tác vụ sau:

Trên iPhone có Face ID: Nhấn và sau đó thả đồng thời nút sườn và nút tăng âm lượng.

Xem thêm: Cách Đề Xuất Kết Bạn Trên Facebook Là Gì, Đề Xuất Kết Bạn Của Facebook

Trên iPhone có nút Home: Nhấn và sau đó thả đồng thời nút Home và nút sườn hoặc nút Nguồn (tùy thuộc vào kiểu máy của bạn).

Chạm vào ảnh chụp màn hình ở góc phía dưới bên trái, sau đó chạm vào Toàn trang.

Thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Lưu ảnh màn hình: Chạm vào Xong, chọn Lưu PDF vào Tệp, chọn một vị trí, sau đó chạm vào Lưu.

Chia sẻ ảnh màn hình: Chạm vào

*
, chọn một tùy chọn chia sẻ (ví dụ như AirDrop, Tin nhắn hoặc Mail), nhập bất kỳ thông tin bắt buộc nào khác, sau đó gửi PDF.


Tạo bản ghi màn hình


Bạn có thể tạo bản ghi màn hình và ghi lại âm thanh trên iPhone của bạn.

Đi tới Cài đặt  > Trung tâm điều khiển, sau đó chạm vào

*
bên cạnh Ghi màn hình.

Mở Trung tâm điều khiển, chạm vào

*
, sau đó đợi đếm ngược 3 giây.

Để dừng ghi, mở Trung tâm điều khiển, chạm vào nút

*
hoặc thanh trạng thái màu đỏ ở đầu màn hình, sau đó chạm vào Dừng.