Ankan: đồng đẳng, đồng phân và danh pháp

I. Ankan là gì? Công thức với cách call tên AnKan

1. Ankan là gì, bí quyết cấu tạo?

– Ankan là phần đông hidrocacbon no, mạch hở trong phân tử chỉ gồm liên kết đối kháng C-C, C-H có bí quyết chung là: CnH2n+2 (n≥1).

You watching: Ankan: đồng đẳng, đồng phân và danh pháp

– Hợp chất vào dãy Ankan gồm công thức dễ dàng và đơn giản duy nhất đó là metan: CH4

*
Công thức kết cấu và mô hình phân tử của metan

2. Tên call của Ankan (danh pháp)

– Cách điện thoại tư vấn thương hiệu Ankan mạch cacbon thẳng: Tên mạch cacbon + an

CH4: Mechảy ; C2H6: Echảy ; C3H8: Propan ; C4H10: Buchảy ; C5H12: Pentan

C6H14: Hexan ; C7H16: Hepchảy ; C8H18: Occhảy ; C9H20: Nonan ; C10H22: Đecan

* Cách lưu giữ gợi ý: Mẹ (Metan) Em (Etan) Phải (Propan) Bón (Butan) Phân (Pentan) Hóa (Hexan) Học (Heptan) Ở (Octan) Ngoài (Nonan) Đồng (Đecan).

– Cách Call tên Ankan lúc mạch cacbon có nhánh:

+ Chọn mạch bao gồm : là mạch lâu năm tốt nhất có không ít nhóm cố kỉnh độc nhất.

+ Đánh số địa chỉ cacbon vào mạch chủ yếu bước đầu từ bỏ phía ngay sát nhánh hơn.

+ Gọi tên: Vị trí mạch nhánh + thương hiệu nhánh + tên mạch chủ yếu (thương hiệu ankan tương xứng cùng với số ngulặng tử cacbon vào mạch chính).

 Ví dụ: 

*

II. Tính chất vật lí của Ankan

– Các ankan những không rã trong nước nhưng lại dễ dàng chảy trong những dung môi cơ học và phần nhiều là phần lớn hóa học không màu.

See more: Ý Nghĩa Ngày 8/3 Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 Và Cuộc Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng

– Tại nhiệt độ hay, những ankan trường đoản cú C1 mang đến C4 nghỉ ngơi tinh thần khí; từ bỏ C5 mang đến khoảng chừng C18 ngơi nghỉ tinh thần lỏng; từ bỏ khoảng chừng C18 trlàm việc lên sống trạng thái rắn.

– Nhiệt độ nóng rã, ánh sáng sôi với cân nặng riêng rẽ của ankan nói thông thường hầu hết tăng theo số nguyên tử C vào phân tử Có nghĩa là tăng theo phân tử kăn năn. Ankan nhẹ nhàng hơn nước.

IV. Điều chế và Ứng dụng của Ankan

1. Điều chế Ankan

a) Trong công nghiệp

– Metung với các đồng đẳng được tách tự khí thiên nhiên và khí đốt.

b) Trong phòng thí nghiệm

– lúc đề nghị một lượng bé dại metan, fan ta nung natri axetat với vôi tôi xút, hoặc hoàn toàn có thể mang lại nhôm cacbua tác dụng với nước:

– Nhiệt phân muối bột Natri của axit cacboxylic (làm phản ứng vôi tôi xút):

CH3COONa + NaOH  CH4↑ + Na2CO3

– Tổng quát: CnH2n+2-x(COONa)x + xNaOH  CnH2n+2 + xNa2CO3

– Riêng với CH4 hoàn toàn có thể dùng phản ứng:

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

Al4C3 + 12HCl → 4AlCl3 + 3CH4

C + 2H2  CH4

2. Ứng dụng của Ankan

– Dùng làm cho dung môi, dầu chất bôi trơn cùng có tác dụng nguyên nhiên liệu nhỏng CH4 cần sử dụng trong đèn xì để hàn, cắt sắt kẽm kim loại.

See more: Xem Số Tin Nhắn Trên Facebook, Cách Thống Kê Tin Nhắn Trên Facebook

– Để tổng phù hợp nhiều chất cơ học khác: CH3Cl, CH2Cl2, CCl4, CF2Cl2,…

– Đặc biệt từ CH4 điều chế được rất nhiều chất không giống nhau: tất cả hổn hợp CO + H2, amoniac NH3 , axit axetic CH≡CH, rượu metylic C2H5OH cùng anđehit fomic HCHO.