Cách thêm ô trong powerpoint

PowerPoint mang đến tiennghich.mobi 365 PowerPoint mang đến website PowerPoint 2021 PowerPoint 2019 PowerPoint năm 2016 PowerPoint 2013 PowerPoint 2010 PowerPoint 2007 Xem thêm...Ít hơn

Thêm hàng

Bấm vào một trong những ô bảng trong hàng ngơi nghỉ bên trên hoặc dưới địa điểm bạn muốn hàng bắt đầu xuất hiện thêm.

Bạn đang xem: Cách thêm ô trong powerpoint

Bên bên dưới chế độ bảng, bên trên tab ba trí , trong đội hàng & cột , hãy thực hiện một trong số thao tác sau:

Để thêm 1 mặt hàng sống bên trên ô được lựa chọn, hãy bấm ckém ngơi nghỉ trên.

Để thêm 1 sản phẩm dưới ô được chọn, hãy bấm ckém mặt dưới.


Lưu ý: 

Để thêm những sản phẩm cùng một dịp, hãy cần sử dụng con chuột, kéo để lựa chọn số sản phẩm cân nhau cùng với số chi phí bạn muốn thêm, rồi bấm cnhát ở trên hoặc cyếu bên dưới. Ví dụ, lựa chọn cha sản phẩm hiện có, bấm chèn sinh hoạt trên hoặc ckém mặt dướivới thêm cha sản phẩm không giống.

Để thêm 1 hàng vào thời điểm cuối bảng, nhấp chuột ô ngoại trừ thuộc của sản phẩm sau cuối, rồi nhấn TAB.


Thêm cột

Bnóng vào trong 1 ô bảng nghỉ ngơi bên bắt buộc hoặc phía bên trái cột mà lại bạn có nhu cầu xuất hiện cột bắt đầu.

Bên bên dưới dụng cụ bảng, trên tab bố trí , trong đội mặt hàng & cột , hãy triển khai một trong các thao tác làm việc sau:

Để thêm 1 cột vào phía trái của ô sẽ lựa chọn, hãy bấm cyếu mặt trái.

Để thêm một cột vào bên buộc phải ô được chọn, hãy bấm ckém thanh lịch phải.


Lưu ý: Để thêm các cột và một lúc, hãy sử dụng loài chuột, kéo để lựa chọn số cột đều nhau mang đến số chi phí mà lại bạn muốn thêm, rồi bấm cyếu trái hoặc cnhát phải. lấy ví dụ, chọn cha cột hiện tại có, bnóng cnhát trái hoặc cnhát sang trọng phảivới thêm cha cột khác.


Xóa bỏ hàng hoặc cột

Bnóng vào một ô bảng vào cột hoặc mặt hàng nhưng mà bạn muốn xóa sổ.

Bên dưới hiện tượng bảng, trên tab bố trí , trong nhóm cột & cột , bấm xóa, rồi bnóng xóa khỏi cột hoặc xóa hàng.

*

Xóa bảng

Bấm vào bảng để lựa chọn nó.

Bên bên dưới phương tiện bảng, trên tab cha trí , trong nhóm cột & cột , bnóng xóa, rồi bnóng xóa sổ bảng hoặc thừa nhận phím Delete bên trên keyboard của người sử dụng.

*

Phối hận, tách hoặc xóa ô của bảng

Ttuyệt thay đổi diện mạo của bảng

Thêm bảng vào bạn dạng chiếu


Thêm hàng

Bnóng vào trong 1 ô bảng vào hàng sống bên trên hoặc dưới địa điểm bạn có nhu cầu hàng mới xuất hiện.

Xem thêm: Nghiệm Thực Là Gì Nghiệm Thực Là Gì ?? Có Phải Kí Hi Nghiệm Thực Là Gì

Bên bên dưới nguyên lý bảng, trên tab ba trí , vào team bảng , hãy bnóng chọn, rồi bấm chọn hàng.

Bên dưới vẻ ngoài bảng, bên trên tab bố trí , vào team hàng cùng cột , hãy tiến hành một trong các thao tác sau:

Để thêm 1 sản phẩm nghỉ ngơi bên trên sản phẩm sẽ chọn, hãy bấm ckém sinh hoạt trên.

Để thêm 1 hàng dưới hàng đã chọn, hãy bnóng ckém mặt dưới.

Để thêm nhiều hàng và một dịp, nên chọn số hàng nhưng mà bạn muốn thêm, rồi bấm cnhát ngơi nghỉ trên hoặc chèn bên dưới.


Mẹo: Để thêm một sản phẩm vào thời gian cuối bảng, nhấp chuột ô sau cùng của hàng cuối cùng, rồi thừa nhận TAB.


Thêm cột

Bnóng vào một ô bảng vào cột sinh sống bên trái hoặc mặt cần địa điểm bạn có nhu cầu cột mới xuất hiện.

Bên bên dưới phương pháp bảng, bên trên tab bố trí , trong đội bảng , hãy bấm chọn, rồi bnóng lựa chọn cột.

Bên bên dưới cơ chế bảng, trên tab cha trí , vào team hàng với cột , hãy tiến hành một trong những thao tác sau:

Để thêm 1 cột vào phía bên trái của cột đang lựa chọn, hãy bnóng chèn mặt trái.

Để thêm một cột vào mặt buộc phải của cột đang chọn, hãy bnóng cyếu phải.

Để thêm những cột cùng một thời điểm, hãy lựa chọn số cột bạn muốn thêm, rồi bnóng cnhát mặt trái hoặc ckém bên phải.

Xóa cột hoặc hàng

Bnóng vào một trong những ô bảng vào cột hoặc hàng mà bạn có nhu cầu xóa khỏi.

Bên dưới cơ chế bảng, bên trên tab ba trí , vào nhóm bảng , hãy bnóng chọn, rồi bấm lựa chọn cột hoặc lựa chọn hàng.

Bên bên dưới hiện tượng bảng, trên tab bố trí , vào team cột và hàng , nhấn vào mũi tên dưới xóa.