Chủ đề 3: xác định vị trí cường độ điện trường bằng 0

Bài viết trình bày lý thuyết, phương thức giải và những bài tập có lời giải cụ thể giúp các bạn đọc biết cách làm bài tập một cách kết quả hơn.

Bạn đang xem: Chủ đề 3: xác định vị trí cường độ điện trường bằng 0

Bạn sẽ xem: độ mạnh điện trường tổng hợp bằng 0

Tổng quát: E=E1+E2+...+En = (overrightarrow0)

Trường hòa hợp chỉ tất cả hai năng lượng điện gây điện trường:

1/ Tìm địa điểm để độ mạnh điện ngôi trường tổng vừa lòng triệt tiêu:

a/ Trường thích hợp 2 năng lượng điện tích cùng dấu:( (q_1,q_2) > 0 ) : qđặt trên A, q đặt tại B

Gọi M là điểm có cường độ điện ngôi trường tổng đúng theo triệt tiêu

(overrightarrowE_M=overrightarrowE_1+overrightarrowE_2) ( ightarrow) M (in) đoạn AB ((r_1=r_2))

(r_1=r_2) = AB (1) cùng E1 = E2 (Rightarrow fracr_2^2r_1^2=fraceginvmatrix q_2 endvmatrixeginvmatrix q_1 endvmatrix) (2) từ (1) cùng (2) ( ightarrow) vị trí M.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tải Nhạc Lên Mp3 Zing Vn, Hướng Dẫn Upload Nhạc Lên Mp3

b/ Trường vừa lòng 2 điện tích trái dấu:( (q_1,q_2) 

 * (eginvmatrix q_1 endvmatrix> eginvmatrix q_2 endvmatrixRightarrow) M đặt xung quanh đoạn AB và gần B((r_1> r_2))

* (eginvmatrix q_1 endvmatrix

(r_2-r_1)= AB (1) với E1 = E2 (Rightarrow fracr_2^2r_1^2=fraceginvmatrix q_2 endvmatrixeginvmatrix q_1 endvmatrix) (2) từ bỏ (1) với (2) ( ightarrow) vị trí M.

2/ tìm vị trí nhằm 2 vectơ độ mạnh điện trường bởi vì (q_1,q_2) gây ra trên đó bằng nhau, vuông góc nhau:

a/ bằng nhau:

+ (q_1,q_2) > 0:

* nếu (eginvmatrix q_1 endvmatrix> eginvmatrix q_2 endvmatrixRightarrow) M đặt kế bên đoạn AB và gần B

(Rightarrow) (r_1-r_2) = AB (1) với E1 = E2 (Rightarrow fracr_2^2r_1^2=fraceginvmatrix q_2 endvmatrixeginvmatrix q_1 endvmatrix) (2)

* ví như (eginvmatrix q_1 endvmatrix

(Rightarrow) (r_2-r_1)= AB (1) cùng E1 = E2 (Rightarrow fracr_2^2r_1^2=fraceginvmatrix q_2 endvmatrixeginvmatrix q_1 endvmatrix) (2)

 + (q_1,q_2) 

b/ Vuông góc nhau:

(r_1^2+r_2^2=AB^2, taneta =fracE_1E_2)

BÀI TẬP VẬN DỤNG:

Bài 1: Cho hai điện tích điểm thuộc dấu bao gồm độ phệ (q_1) = 4(q_2) để ở a,b phương pháp nhau 12cm. Điểm bao gồm vectơ độ mạnh điện trường vị (q_1) và (q_2) gây ra bằng nhau tại vị trí ( Đs: (r_1) = 24cm, (r_2) = 12cm)

Bài 2: Cho hai năng lượng điện trái vệt ,có độ bự điện tích bởi nhau, đặt tại A,B cách nhau 12cm .Điểm tất cả vectơ cường độ điện trường vày (q_1) và (q_2) gây ra bởi nhau tại vị trí ( Đs: (r_1) = (r_2) = 6cm)

Bài 3: cho hai điện tích (q_1) = (9.10^-8)C, (q_2=16.10^-8) C đặt tại A, B biện pháp nhau 5cm . Điểm tất cả vec tơ cưng cửng độ năng lượng điện trường vuông góc cùng với nhau và E1 = E2 ( Đs: (r_1) = 3cm, (r_2) = 4cm)

Bài 4: Tại bố đỉnh A,B,C của hình vuông vắn ABCD cạnh a = 6cm vào chân không, đặt tía điện tích trữ (q_1) = (q_3)= 2.10-7C và (q_2) = - 4.10-7C. Xác minh điện tích quận 4 đặt tại D để cường độ điện trường tổng phù hợp gây bởi vì hệ năng lượng điện tại vai trung phong O của hìnhvuông bằng 0. ((q_4=4.10^-7) C)

Bài 5: Cho hình vuông vắn ABCD, trên A cùng C đặt những điện tích (q_1) = (q_3) = q. Hỏi phải đặt tại B điện tích từng nào để cường độ điện trường làm việc D bởi không. (ĐS: (q_2=-2sqrt2q))

Bài 6: Tại nhị đỉnh A,B của tam giác số đông ABC cạnh a để hai năng lượng điện điểm (q_1=q_2=4.10^-9C) trong không khí. Hỏi phải đặt điện tích (q_3) có giá chỉ trị bao nhiêu tại C để cường độ điện trường gây bởi vì hệ 3 điện tích tại trung tâm G của tam giác bằng0. ( (q_3=4.10^-9C))

Bài 7: Bốn điểm A, B, C, D trong không khí sản xuất thành hình chữ nhật ABCD cạnh AD = a = 3cm, AB = b = 4cm. Những điện tích q1, q2, quận 3 được để lần lượt trên A, B, C. Biết q­2 = -12,5.10-8C cùng cường độ năng lượng điện trường tổng hòa hợp tại D bởi 0. Tính q1, q2.

 

*

Hướng dẫn giải:

 (overrightarrowE_D=overrightarrowE_1+overrightarrowE_2+overrightarrowE_3=overrightarrowE_13+overrightarrowE_2)

Vì quận 2 1, q.3 phải là điện tích dương. Ta có:

(E_1=E_13cosalpha =E_2cosalpha Leftrightarrow kfraceginvmatrix q_1 endvmatrixAD^2=kfraceginvmatrix q_2 endvmatrixBD^2.fracADBD)

(Rightarrow eginvmatrix q_1 endvmatrix=fracAD^2BD^2 eginvmatrix q_2 endvmatrix=fracAD^3left ( sqrtAD^2+AB^2 ight )eginvmatrix q_2 endvmatrixRightarrow q_1=) (-fraca^3sqrta^2+h^2.q_2=2,7.10^-8C)

Tương tự: (E_3=E_13sinalpha =E_2sinalpha Rightarrow q_3=-fraca^3left ( sqrta^2+b^2 ight )^3q_2=6,4.10^-8C ; E_1perp E_2)