H2SO4 FE3O4 = FE2(SO4)3 H2O SO2

Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là bội phản ứng thoái hóa khử, được tiennghich.mobi soạn, phương thơm trình này vẫn xuất hiện thêm vào ngôn từ các bài bác học: Cân bằng bội phản ứng lão hóa khử Hóa học 10, Hóa học tập 12: Bài 32 Hợp hóa học của Fe.... tương tự như những dạng bài bác tập.

Bạn đang xem: H2so4 fe3o4 = fe2(so4)3 h2o so2

Hy vọng tài liệu này có thể giúp chúng ta viết cùng cân bằng phương trình một giải pháp nkhô giòn và đúng đắn hơn.


2. Cân bởi phản ứng Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

+8/3Fe3O4 + H2S+6O4 → +3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

1 x

1 x

6Fe+8/3→ 6Fe+3 + 2e (quá trình oxi hóa)

S+6 + 2e → S+4 (Quá trình khử)

Phương thơm trình hóa học: 2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

4. Điều khiếu nại bội nghịch ứng Fe3O4 công dụng cùng với hỗn hợp H2SO4

Không có

5. Cách tiến hành phản ứng mang lại Fe3O4 chức năng cùng với dung dịch H2SO4

Cho Fe3O4 chức năng với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4

6. Hiện tượng Hóa học

lúc mang lại Fe3O4 chức năng cùng với hỗn hợp axit H2SO4 sản phẩm xuất hiện muối sắt (III) sunfat cùng bao gồm khí hương thơm hắc sulfur đioxit thoát ra.


7. Tính chất của Fe trường đoản cú oxit Fe3O4

Định nghĩa: Là hỗn hợp của nhị oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều trong quặng manhetit, tất cả từ bỏ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

Tính hóa học đồ lí

Là hóa học rắn, color đen, ko chảy nội địa và gồm trường đoản cú tính.

Tính chất hóa học

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 tính năng cùng với dung dịch axit như HCl, H2SO4 loãng tạo thành tất cả hổn hợp muối sắt (II) và sắt (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử Khi công dụng cùng với những chất có tính thoái hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa khi tính năng với những chất khử bạo gan sinh sống ánh sáng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2

*
3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO

*
3sắt + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al

*
4Al2O3 + 9Fe

8. các bài luyện tập áp dụng liên quan

Câu 1. Sắt chức năng cùng với H2O nghỉ ngơi ánh sáng cao hơn nữa 570oC thì tạo nên H2 cùng thành phầm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.


Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Dung dịch nào dưới đây bội nghịch ứng cùng với Fe chế tác thành phù hợp hóa học Fe(II)?

A. H2SO4

B. dung dịch HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3 dư


D. hỗn hợp HCl đặc


Xem đáp án
Đáp án D

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

sắt + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 2HCl quánh → FeCl2 + H2


Câu 3. Cho 2,24 gam sắt công dụng cùng với oxi, nhận được 3,04 gam các thành phần hỗn hợp X gồm 2 oxit. Để hoà tung hết X phải thể tích hỗn hợp HCl 1M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.


Xem đáp án
Đáp án C

Áp dụng bảo toàn nguim tố ta có:

nH = 2nO = 2.(3,04 - 2,24)/16 = 0,1 mol

Thể tích dung dịch HCl 1M là

V = 0,1.1000/2 = 50 ml


Câu 4. Dãy sắt kẽm kim loại như thế nào sau đây tính năng cùng với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A. Al, Mg, Cu

B. Fe, Mg, Ag

C. Al, sắt, Mg

D. Al, Fe, Cu


Xem đáp án
Đáp án C

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2


Câu 5. Cho phương thơm trình phản nghịch ứng chất hóa học sau:

Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

Tổng hệ số thăng bằng buổi tối giản của pmùi hương trình trên là:

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 6. Lúc đốt cháy trọn vẹn Fe vào bầu không khí sản phẩm thu được hóa học rắn là?

A. Fe3O4.

B. Fe2O3.

C. FeO.

D. sinh sản hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4.


Xem đáp án
Đáp án A

Câu 7. Nguyên liệu chủ yếu để phân phối thxay là:

A. Sắt phế liệu

B. Khí oxi

C. Gang

D. SiO2, CaCO3


Xem đáp án
Đáp án C

Câu 8. Để rành mạch những dung dịch loãng: HCl, HNO3, H2SO4 hoàn toàn có thể cần sử dụng dung dịch test nào sau đây?

A. Dung dịch Ba(OH)2 với bột Cu kim loại

B. Kyên một số loại Fe cùng đồng

C. Dung dịch Ca(OH)2

D. Kyên ổn loại nhôm và sắt


Xem đáp án
Đáp án A

Để nhận thấy 3 axit HCl, HNO3, H2SO4 ta cần sử dụng BaCl2 cùng Cu vì

BaCl2 góp nhận biết H2SO4 do chỉ tạo thành kết tủa white với chất này

Cu nhận thấy HCl vì chưng không xẩy ra phản bội ứng, còn HNO3 tạo thành khí không màu sắc hóa nâu trong ko khí

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O


Câu 9. Nung hỗn hợp tất cả 0,3 mol sắt với 0,2 mol S cho tới Lúc xong xuôi phản ứng chiếm được hóa học rắn A. Cho A chức năng cùng với hỗn hợp HCl dư, chiếm được khí B. Tỉ khối của B so với không gian là:

A. 0,8045

B. 0,7560

C. 0,7320

D. 0,9800


Xem đáp án
Đáp án A

Ta có: Số mol của nsắt phả ứng = nS = 0,2 mol

X gồm: sắt (dư 0,1) và FeS (0,2)

→ Khí: H2 (0,1) với H2S: 0,2

→ MY = (0,1. 2 + 0,2. 34) : 0,3 = 70/3

→ d(Y/ kk) = (70/3) : 29 = 0,8046


Câu 10. Hòa chảy đôi mươi gam hỗn hợp bột Fe với Fe2O3 bởi một lượng dung dịch HCl toàn diện, thu được 2,24 lít hidro (đktc) cùng dung dịch X. Cho dd X chức năng với hỗn hợp NaOH mang dư. Lấy kết tủa chiếm được lấy nung lạnh trong không khí mang đến khối lượng ko đổi chiếm được hóa học rắn Y. Kăn năn lượng hóa học rắn Y là:

A. 16 gam.

B. 24 gam.

C. 12 gam.

D. 30 gam.


Xem đáp án
Đáp án B

nH2(đktc) = 2,24:22,4 = 0,1 (mol)

Pmùi hương trình hóa học:

sắt + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑ (1)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (2)

Theo Phương thơm trình hóa học(1): nFe = nH2 = 0,1 (mol) → mFe = 0,1.56 = 5,6 (g)

→ mFe2O3 = mhh - msắt = đôi mươi - 5,6 =14,4 (g) → nFe2O3 = 14,4 : 160 = 0,09 (mol)

Theo Pmùi hương trình chất hóa học (1): nFeCl2 = nFe = 0,1 (mol)

Theo Phương trình chất hóa học (2): nFeCl3 = 2nFe2O3 = 2.0,1 = 0,2 (mol)

Dung dịch X chiếm được chứa: FeCl2: 0,1 (mol) và FeCl3: 0,2 (mol)

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

Kết tủa thu được Fe(OH)2 với Fe(OH)3

Nung 2 kết tủa này chiếm được Fe2O3

BTNT Fe: 2nFe2O3 = nFeCl2 + nFeCl3 → nFe2O3 = (0,1 + 0,2)/2 = 0,15 (mol)

→ mFe2O3 = 0,015.160 = 24 (g)


Câu 11.

Xem thêm: Khắc Phục Lỗi Điện Thoại Không Nhận Được Tin Nhắn Sms, Cách Sửa Lỗi Điện Thoại Không Nhận Được Tin Nhắn

Hòa tan không còn m gam sắt bằng 400ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau lúc bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được hỗn hợp cất 26,44 gam chất tan cùng khí NO (thành phầm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24


Xem đáp án
Đáp án A

nHNO3 = 0,4 mol ⇒ mHNO3 = 0,4.63 = 25,2 gam

sắt + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)

Phản ứng (1) xảy ra, trọng lượng hóa học tan giảm xuống, nhưng mà theo đề bài xích, trọng lượng hóa học tung là 26,44 gam > 25,2 gam nên xẩy ra bội nghịch ứng hoà chảy Fe dư

2Fe3+ + sắt → 3Fe2+ (2)

⇒ bội nghịch ứng (1) xảy ra hoàn toàn,

⇒ mFe(1) = 5,6 gam ⇒ mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

msắt = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam


Câu 12. Có các nguyên ổn liệu:

(1). Quặng Fe.

(2). Quặng Cromit.

(3). Quặng Boxit.

(4). Than cốc.

(5). Than đá.

(6). CaCO3.

(7). SiO2.

Những nguyên liệu dùng để làm luyện gang là:

A. (1), (3), (4), (5).

B. (1), (4), (7).

C. (1), (3), (5), (7).

D. (1), (4), (6), (7).


Xem đáp án
Đáp án D

Nguyên vật liệu dùng để làm luyện ngang là quặng Fe tất cả không 30-95% oxi Fe, ko đựng hoặc cất vô cùng không nhiều S,P

Than cốc(không có vào thoải mái và tự nhiên,buộc phải pha chế từ bỏ than mỡ) tất cả phương châm cung cấp nhiệt Lúc cháy, tạo nên chất khử là CO với chế tạo thành gang

Chất tan CaCO3 nghỉ ngơi ánh nắng mặt trời cao bị phân hủy thành CaO, sao đó hóa phù hợp với SiO2 là chất khó nóng cháy gồm vào quặng Fe thành xỉ silimèo dễ dàng lạnh tung, có cân nặng riêng biệt nhỉ nổi lên phía trên gang


Câu 13. Cho 8,4 gam bột Fe vào 100 ml hỗn hợp gồm AgNO3 2M và Cu(NO3)2 1M; lúc các phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn thu được m gam hóa học rắn X. Giá trị của m là

A. 24,8

B. 32

C. 21,6

D. 12,24


Xem đáp án
Đáp án A

nsắt = 0,15 mol; nAgNO3 = 0,2mol; nCu(NO3)2 = 0,1 mol

Nhận xét: 2nsắt > nAg => ko xẩy ra bội nghịch ứng Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+ => Fe chế tác muối hạt Fe2+

ne Fe mang lại tối đa = 0,15.2 = 0,3 mol

ne Ag+ thừa nhận tối nhiều = 0,2 mol

ne Cu2+ nhấn buổi tối nhiều = 0,1.2 = 0,2 mol

Ta thấy : 0,2 e Fe mang đến về tối nhiều Ag+ phản ứng hết, Cu2+ phản nghịch ứng 1 phần

=> ne Cu2+ dấn chế tạo ra Cu = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol => nCu = 0,05 mol

=> m = mAg + mCu = 0,2.108 + 0,05.64 = 24,8 gam


Câu 14. Hòa tan hoàn toàn a gam một oxit Fe bởi hỗn hợp H2SO4 đậm đặc toàn diện , tất cả cất 0,075 mol H2SO4, thu được b gam một muối với gồm 168 ml khí SO2 (đktc độc nhất bay ra). Giá trị của b là

A. 8.

B. 9.

C. 16.

D. 12.


Xem đáp án
Đáp án B

Ta có: nSO2 = 0,0075 mol

=> nSO4(2-) = nH2SO4 - nSO2 = 0,0675 mol

Sau làm phản ứng muối bột nhận được là:

Fe2(SO4)3 = x mol → 3x (mol) SO4(2-).

=> x = 0,0675/3 = 0,0225 mol => b = 9 gam


Câu 15. Cho m gam bột Fe vào dung dịch HNO3 đem dư, ta được hỗn hợp gồm hai khí NO2 với NO bao gồm VX = 17,92 lít (đktc) cùng tỉ khối hận so với O2 bởi 2,625. Thành phần Phần Trăm theo thể tích của NO, NO2 và khối lượng m của sắt vẫn sử dụng là

A. 25% và 75%; 2,24 gam.

B. 25% cùng 75%; 22,4 gam.

C. 35% với 65%; 22,4 gam.

D. 45% cùng 55%; 2,24 gam.


Xem đáp án
Đáp án B

Điện thoại tư vấn số mol NO2 với NO thứu tự là a, b

Ta tất cả hệ phương trình:

a + b = 0,8

46a + 30b = 0,8.(2,625.32)

=> a = 0,6 cùng b = 0,2

%VNO2 = 75% ;

%VNO = 25%

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,6 ← 0,6

N+5 + 3e → N+2 (NO)

0,6 ← 0,2

Fe0 → Fe+3 + 3e

0,1 ← 0,3

=> mFe = 0,4.56 = 22,4 gam


Câu 16. Hoà tan hoàn toàn một lượng tất cả hổn hợp X tất cả Fe3O4 cùng FeS2 vào 63 gam HNO3, thu được một,568 lít NO2 (đktc). Dung dịch nhận được mang lại tính năng đầy đủ cùng với 200 ml dung dịch KOH 2M, thanh lọc kết tủa đem nung cho khối lượng ko thay đổi thu được 9,76 gam hóa học rắn X. Nồng độ % của dung dịch HNO3 có giá trị là


A. 47,2%.

B. 46,2%.

C. 46,6%.

D. 44,2%.


Xem đáp án
Đáp án B

Chất rắn X là Fe2O3

=> nFe2O3 = 9,76/160 = 0,061 mol

Áp dụng định giải pháp bảo toàn ngulặng tố Fe

=> nFe(OH)3 = 2.nFe2O3 = 0,061.2 = 0,122 mol

Gọi số mol của Fe3O4, FeS2 lần lượt là x, y (mol)

Áp dụng định hiện tượng bảo toàn nguyên tố Fe

=> 3. nFe3O4 + nFeS2 = nFe(OH)3

=> 3x + y = 0,12 (I)

Áp dụng định vẻ ngoài bảo toàn electron

=> nFe3O4 + 15 . nFeS2 = nNO2

=> x + 15y = 0,07 (II)

Từ (I) cùng (II) => x = 0,04; y = 0,002

Áp dụng định cách thức bảo toàn nguyên tố Na

=> nKOH = nKNO3 + 2 . nK2SO4 (1)

nK2SO4 = 2 . nFeS2 = 0,002 . 2 = 0,004 mol (2)

=> nKNO3 = 0,04 – 0,004 . 2 = 0,392 (mol)

Áp dụng định hiện tượng bảo toàn nguim tố N là:

nHNO3 = nKNO3 + nNO2 = 0,392 + 0,07 = 0,462 (mol)

=> C% HNO3 = (0,462 . 63) : 63 . 100% = 46,2%


.........................

tiennghich.mobi vẫn gửi tới bạn phương trình chất hóa học Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được tiennghich.mobi soạn là làm phản ứng lão hóa khử, đối phản bội ứng lúc cho Fe từ bỏ oxit công dụng với hỗn hợp axit H2SO4 sệt thành phầm nhận được là muối hạt sắt (III) sunfat với sinh ra mùi hương hắc. Đây là 1 trong phương thơm trình tương đối khó, cho nên vì thế trong quy trình thăng bằng chúng ta rất là cẩn thận.

Chúc chúng ta học tập xuất sắc.

Trên phía trên tiennghich.mobi đã ra mắt cho tới các bạn học viên Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Các bạn có thể các em cùng tìm hiểu thêm một số trong những tài liệu tương quan hữu ích trong quy trình học tập như: Giải bài xích tập Hóa 12, Giải bài bác tập Tân oán lớp 12, Giải bài xích tập Vật Lí 12 ,....Tmê mẩn khảo thêm
Đánh giá bài viết
25 38.937
Chia sẻ bài viết
Tải về Bản in
Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
Phương thơm trình phản nghịch ứng
Giới thiệuChính sáchTheo dõi bọn chúng tôiTải ứng dụngChứng nhận
*