Công nợ tiếng anh là gì? thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thông dụng (2021) ✔️ cẩm nang tiếng anh ✔️

Nội dung bài xích viết:

Biên bản đối chiếu công nợ tiếng Anh bắt đầu nhấtFAQ Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán

Công nợ giờ Anh là gì? Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán thù thông dụng xem thêm đoạn phim cùng nội dung bài viết sau đây nhé!

=>> Link Tải Sác Từ Vựng 2021

Công nợ được coi là nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp, Mặc dù nhiên nợ công giờ đồng hồ Anh là gì vẫn còn là thắc mắc của nhiều fan. Trong bài viết này, Luật Hoàng Phi để giúp Quý vị giải đáp thắc mắc này tốt nhất.

You watching: Công nợ tiếng anh là gì? thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thông dụng (2021) ✔️ cẩm nang tiếng anh ✔️

Video Hướng Dẫn Từ Vựng

Công nợ là gì?

Công nợ là một trong hoặc nhiều số tiền nợ tạo ra vào kỳ thanh toán thù của cá thể, công ty cùng được chuyển sang trọng kỳ thanh hao toán sau, công nợ được phân một số loại thành nhì loại chính là: Công nợ phải thu và nợ công buộc phải trả.

– Công nợ buộc phải thu: bao hàm chi phí buôn bán sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng hình thức mang đến quý khách dẫu vậy không thu được chi phí hay khoản chi tiêu tài thiết yếu.

*

– Công nợ buộc phải trả: bao gồm những khoản chi phí bắt buộc trả mang lại công ty hỗ trợ đồ tư, hình thức, luật pháp, nguyên liệu, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ,… cơ mà công ty lớn chưa thanh toán.

Kế tân oán doanh nghiệp lớn Khi thực hiện chốt công nợ bắt buộc xem xét một số điểm như:

– Hạch toán cụ thể những đối tượng, những lần tạo nên, theo dõi cùng đôn đốc người tiêu dùng.

– Các hội chứng từ bỏ liên quan đến nợ công bắt buộc tàng trữ cẩn trọng.

– Đối với các khoản có khoản nợ cao, nợ hết thời gian sử dụng thọ, những trường hòa hợp ở không tính kĩ năng up load phải thông tin với các cao cấp hơn

Công nợ tiếng Anh là gì?

Công nợ giờ đồng hồ Anh là: Debt is one or more debts arising in the payment period of individuals, enterprises & transferred khổng lồ the following payment period.

See more: So Sánh Xbox One X Và Xbox One S, Xbox One S Controller

Hình như một số trong những ban bố nhằm mục tiêu giải đáp công nợ giờ Anh là gì gồm nghĩa nlỗi sau: Liabilities are classified into lớn two main categories: Receivable và payable.

– Receivables: including proceeds from selling products, goods or providing services to customers but not yet collected money or financial investments.

– Liabilities: including amounts payable to lớn suppliers of materials, tools, tools, raw materials, goods, services, … that the enterprise has not yet paid.

Business accountants when performing debt closing should note a few points such as:

– Detailed accounting of objects, arising times, & follow up and urge customers.

– Documents related to debt need to lớn be carefully archived.

See more: Cách Tìm Địa Chỉ Qua Số Điện Thoại Qua Vệ Tinh, Cách Tìm Vị Trí Số Điện Thoại Đang Ở Đâu

– For high debt, long overdue debt, cases beyond the ability lớn be handled need to notify higher levels.

Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế tân oán thông dụng

1. Accounting entry: cây bút toán

2. Accrued expenses: Chi phí đề nghị trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng vận kế toán

8. Bookkeeper: tín đồ lập báo cáo

9. Capital construction: xây đắp cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in h& : Tiền mặt tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đã chuyển

14. Cheông chồng & take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi phí sản xuất cơ bản dngơi nghỉ dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn cung cấp hàng

17. Current assets: Tài sản giữ hễ và đầu tư nđính thêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm mang đến hạn trả

19. Deferred expenses: Chi tiêu chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: Người mua trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia sản cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

24. Equity và funds: Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: giá thành vận động tài chính

28. Extraordinary expenses: giá cả bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asphối costs: Ngulặng giá bán gia sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản cố gắng định

37. General và administrative sầu expenses: Chi tiêu quản lý doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments and tools: Công cố, nguyên lý vào kho

43. Intangible fixed asphối costs: Nguyên giá gia tài cố định và thắt chặt vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment & development fund: Quỹ đầu tư phạt triển

48. Itemize: Msinh sống đái khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ cần trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản chi tiêu tài bao gồm dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, ký cược, ký quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tứ triệu chứng khân oán nhiều năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Bạn sẽ xem: Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế tân oán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và đầu tư nhiều năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ bỏ hoạt động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu lại động khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản nên thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tứ ngắn hạn khác

70. Owners’ equity: Nguồn vốn nhà sở hữu

71. Payables to lớn employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: Ngân sách trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ bỏ vận động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng cài đặt vẫn đi bên trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: Các khoản nên thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản bớt trừ

84. Sales expenses: Ngân sách chi tiêu buôn bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá cả hàng

86. Sales returns: Hàng chào bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nlắp hạn

88. Short-term investments: Các khoản chi tiêu tài bao gồm ngắn thêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nthêm hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits—- Các khoản thế chấp, cam kết cược, cam kết quỹ nlắp hạn

91. Short-term security investments: Đầu bốn hội chứng khân oán ngắn hạn

92. Stockholders’ equity: Nguồn vốn khiếp doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá đợi xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes và other payables lớn the State budget—- Thuế và các khoản phải nộp đơn vị nước