Gia Viên Cửu Âm Chân Kinh

Kiến trúc tính năng

Kiến trúc cơ bản

- Kiến trúc tính năng có thể bài trí ở tất cả các kiểu nhà, chỉ có thể kích hoạt ở vị trí cố định trong Đình Viện.Bạn đang xem: Gia viên cửu âm chân kinh


*

Chuồng Ngựa: Người chơi dùng để bài trí hoặc bày PVC Ngựa.

Bạn đang xem: Gia viên cửu âm chân kinh

Vườn Trồng Cây: Có thể trồng cây cảnh và cây chậu, phần thưởng nhận được có thể dùng để chế tạo cây cảnh và cây chậu tương ứng với kiến trúc bài trí.Cầm Đài, Đối Dịch Đình, Tự Họa Lang: Người chơi có thể mở trò chơi đối ứng nhỏ ở các kiến trúc loại này, hoàn thành xong có thể nhận được tâm đắc nghề cuộc sống, mỗi tuần có thể nhận thêm thưởng tâm đắc và thưởng bản vẽ cuộc sống.Linh Sủng Viên: Kích hoạt xong người chơi có thể ở Đình Viện kích hoạt tất cả linh vật có, bày linh vật.Giá Lửa Trại: Chủ nhân Gia Viên có thể mời hảo hữu đến lửa trại. Người chơi có thể bỏ vào các loại vật liệu thu hồi, tăng độ cháy mạnh của lửa trại. Chủ nhân Gia Viên và hảo hữu có thể nhận được phần thưởng thông qua lửa trại.

Kiến Trúc đặc biệt


*

Chỉ có quy mô Đình Viện tăng đến 3 sao xong mới có thể kích hoạt kiến trúc, chỉ có thể kích hoạt ở địa điểm cố định trong Đình Viện.Bù Nhìn, Khung Nuôi Ong, Tiểu Trúc Lâm, Ôn Tuyền, Thác Nước, Quan Tinh Đài: Kích hoạt kiến trúc loại này người chơi cần tăng quy mô đình viện đến 3 sao, kích hoạt kiến trúc xong người chơi có thể cứ qua mỗi thời gian nhất định tiến hành tương tác với kiến trúc loại này, cuối cùng nhận được thưởng Tu Vi nhất định…

Bài trí Kiến Trúc


*

Cung cấp ghế đá cơ bản để người chơi tùy ý bài trí.Tượng Đá/Cây cảnh/Thêm Nước/Giếng/Chậu/Cọc Gỗ -Ghế/Giá Mây

Kích hoạt Kiến Trúc


*

Kiến trúc cơ bản cùng với Kiến Trúc Đặc Biệt lúc đầu sẽ xuất hiện ở map Đình Viện.Người chơi chỉ có thu thập đủ đạo cụ mới có thể kích hoạt đủ loại kiến trúc, kiến trúc kích hoạt xong mới có thể sử dụng bình thường.Theo cấp của quy mô Đình Viện, người chơi có thể kích hoạt số lượng kiến trúc khác nhau.

Cấp

Kiến trúc cơ bản

Kiến Trúc Đặc Biệt

Cấp 1

2 cái (Miễn phí)

Không thể kích hoạt

Cấp 2

4 cái

Không thể kích hoạt

Cấp 3

7 cái

1 cái

Quy mô Đình Viện

- Trong cùng nhà Đình Viện giống nhau sẽ có 3 giai đoạn cấp 1, cấp 2, cấp 3.

- Ở giai đoạn cấp khác nhau số kiến trúc người chơi có thể kích hoạt cũng có hạn.

- Người chơi có thể thông qua bài trí kiến trúc tăng độ phồn hoa của Đình Viện.

- Sau khi độ phồn hoa đủ, người chơi thu thập đạo cụ nhất định có thể mở rộng cấp Đình Viện.

Quy tắc bài trí

- Gia cụ độ phồn hoa như cũ chế tạo thông qua phường chế tạo.

- Nguyên liệu mới có thể trồng cây thu hoạch ở Vườn Trồng Cây.

Xem thêm: Tìm Mua Điện Thoại Cấu Hình Khủng Giá Rẻ Cấu Hình Cao Nhất Hiện Nay

Cách chơi Đình Viện

1. Cách chơi đặt hàng

- Hệ thống cứ cách thời gian nhất định sẽ cung cấp yêu cầu đặt hàng cho người chơi.

- Yêu cầu đặt hàng là gia cụ gia viên.

- Hoàn thành đặt hàng có thể nhận thưởng.

- Sau khi hoàn thành đặt hàng cần đợi thời gian nhất định mới có thể nhận được yêu cầu đặt hàng lần tiếp theo.

2. Cách chơi ngẫu nhiên của điểm phong thủy

- Điểm phong thủy người chơi bài trí gia cụ nhận được sẽ tiến hành quy hoạch theo không gian khác nhau.

- Không gian khác nhau đều mỗi ngày nhận được cách chơi ngẫu nhiên số lần nhất định, chỉ có người chơi Gia Viên online sẽ nhận cách chơi ngẫu nhiên, cách chơi mở ra sẽ thông báo đến người chơi.

- Phân loại cách chơi:

Cường Đạo Tập Kích: Người chơi có thể triệu hoán hảo hữu trợ trận cùng nhau tiêu diệt.Thương Nhân Đến Thăm: NPC đến bán một số nguyên liệu cần thiết cho Gia Viên.Đứa Bé Tinh Nghịch: Trong Gia Viên sẽ xuất hiện đứa bé tùy tiện chạy trốn, người chơi cần dựa vào kỹ năng tạm thời bắt nó.Thương Nhân Thần Bí Đến Thăm: NPC đến bán một số nguyên liệu cần thiết cho Gia Viên, còn bán gia cụ Đình Viện.Kẻ Trộm Xuất Hiện: Người chơi cần tìm Kẻ Trộm ẩn nấp trong Gia Viên Đình Viện, sau khi tìm được tiêu diệt Kẻ Trộm.Hiệp Khách hành khất, qua đường bị thương: Người chơi cần giúp đỡ NPC hoặc cho đạo cụ tương ứng, để hoàn thành cách chơi này.

*Một vài hình ảnh