Glassfish server open source edition là gì

Việc cài đặt Glassfish khá là đơn giản (nếu sử dụng windows thì chỉ cần next next…). Sau khi cài đặt thành công thì mở trình duyệt rồi vào trang http://localhost:8080 để xem thế nào. Nếu không xuất hiện gì thì có thể bạn quên start glassfish.

Bạn có thể start Glassfish bằng tay như sau:

+ Run box –> cmd

GlassFish_path\bin\asadmin start-domain “tên domain”

 


*

Nếu bạn không thay đổi tên của domain thì mặc định sẽ là domain1. Nếu muốn stop thì chạy lệnh “asadmin stop-domain domain1”.Bạn đang xem: Glassfish server open source edition là gì

Để vào trang Administration Management bạn chạy trình duyệt và vào trang localhost:4848.

Bạn đang xem: Glassfish server open source edition là gì

Bước 2 – Cài Eclipse và Plugin Glassfish

Tải bản Eclipse 3.7 về, rồi vào phần “Install New Software” cài Oracle Enterprise Pack for Eclipse với địa chỉ “http://download.oracle.com/otn_software/oepe/indigo”.


*

Sau khi cài và restart eclipse, việc tiếp theo là cấu hình để tạo mới Glassfish server.

– Chọn menu File>New>Other>Server.

Sau đó chọn Glassfish>GlassFish Server Open Source Edition 3.

Xem thêm: 7 Ways To Fix Display Driver Stopped Responding And Has Recovered Issue


*

Sau đó nhập password và chọn Finish. Sau đó sẽ xuất hiện một “GlassFish Server Open Source Edtion 3 (Java EE 6) at localhost” trong thẻ Server


*

Bạn có thể start/stop Glassfish bên trong eclipse từ đây.

Nếu khi start glassfish mà bạn gặp thông báo đại loại như Glassfish cần sử dụng JDK để chạy thay vì là JRE thì bạn nên tải và cài đặt bản JDK 1.6. Sau đó chạy eclipse, vào menu Windows –> Preferences –> Java –> Installed JREs. Bỏ chọn jre6 và nhấn nút “Add”, chọn “Standard VM”, sau đó chọn next. Ở cửa sổ tiếp theo bạn chọn JRE Directory là thư mục cài đặt JDK thay vì JRE, chọn Finish để hoàn thành. Sau đó Chọn “Server –> Runtime Enveriments “, chọn Glassfish Server, chọn “Edit” đổi JRE thành JDK. Sau đó chọn Finish để hoàn tất.


*

Bước 3 – Chạy thử :

Sau khi cài đặt plugins Glassfish thành công, chúng ta tiếp tục tạo một project để test. Chọn File –> New –> Dynamic Web Project.