HÀM DATEDIF TRONG EXCEL 2010

Excel cho tiennghich.mobi 365 Excel đến tiennghich.mobi 365 dành cho máy Mac Excel đến website Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 SharePoint Foundation 2010 Excel 2010 SharePoint Server 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Windows SharePoint Services 3.0 Xem thêm...Ít hơn

Cảnh báo: Excel cung cấp hàm DATEDIF nhằm hỗ trợ sổ làm việc trước đây từ bỏ Lotus 1-2-3. Hàm DATEDIF hoàn toàn có thể tính toán những công dụng không đúng trong một trong những kịch bản một mực. Vui lòng xem mục sự thay đã biết của bài viết này nhằm biết thêm cụ thể.

Bạn đang xem: Hàm datedif trong excel 2010


Cú pháp

DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Đối số

Mô tả

start_date

Bắt buộc

end_date

Bắt buộc

Ngày thay mặt đại diện cho một ngày sau cùng hoặc ngày hoàn thành khoảng tầm thời hạn.

Unit

Loại biết tin mà lại bạn có nhu cầu trả về, trong đó:

Unit

Trả về

"Y"

Số năm hoàn tất trong tầm thời gian.

"M"

Số tháng hoàn vớ vào gần đúng thời gian.

"D"

Số ngày trong khoảng thời hạn.

"MD"

Sự biệt lập giữa những ngày trong start_date cùng end_date. Đã bỏ qua tháng cùng năm của ngày.

Xem thêm: Tiểu Sử Anh Hùng Vừ A Dính, Tiểu Sử Các Anh Hùng Nhỏ Tuổi


Quan trọng: Chúng tôi khuyên bạn tránh việc áp dụng tyêu thích đối "MD", do gồm có giới hạn vẫn biết kèm theo theo. Hãy xem mục các sự vậy đã biết tiếp sau đây.


"YM"

Sự khác biệt thân những tháng trong start_date với end_date. Đã bỏ qua ngày và năm của ngày

"Yd"

Sự khác biệt thân những ngày trong start_date và end_date. Đã bỏ qua mất năm của ngày.

Chú thích

Ngày tháng được lưu trữ ở dạng số sê-ri tiếp tục nhằm sử dụng trong tính tân oán. Theo mặc định, ngày 01 Tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng một năm 1900.

Hàm DATEDIF cực kỳ hữu ích trong các cách làm khi chúng ta đề nghị tính toán lứa tuổi.

Ví dụ

Ngày_bắt_đầu

Ngày_kết_thúc

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"Y")

Hai năm hoàn vớ trong giao động thời gian (2)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"D")

440 ngày thân 1 mon 6 năm 2001 và 15 tháng 8 năm 2002 (440)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"YD")

75 ngày giữa 1 tháng 6 và 15 tháng 8, bỏ qua các năm của ngày (75)

Các vấn đề đã biết

Tsay đắm đối "MD" rất có thể đến công dụng là số âm, số ko hoặc công dụng không chính xác. Nếu bạn đang tìm cách tính tân oán các ngày còn lại sau mon tròn sau cuối, đấy là một giải pháp nạm thế:

*

quý khách đề xuất thêm trợ giúp?

Quý khách hàng luôn luôn hoàn toàn có thể hỏi một Chuyên Viên vào Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.