Là gì? nghĩa của từ hit the roof trong tiếng việt

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự tiennghich.mobi.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một giải pháp lạc quan.
You watching: Là gì? nghĩa của từ hit the roof trong tiếng việt

*

the belief in freedom and eunique between people, or a system of government based on this belief, in which power is either held by elected representatives or directly by the people themselves

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép


See more: "Điện Thoại Gắn Xe Máy" Giá Kẹp Điện Thoại Xe Máy " Giá Tốt Tháng 8, 2021 Đế

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tiennghich.mobi English tiennghich.mobi University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Ý Nghĩa Của Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ, Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語