Total commander

Total Commander là 1 trình cai quản tập tin có ích dành riêng cho tất cả những người sử dụng Windows, nó còn vận động tựa như như Windows Explorer, giúp đỡ bạn sao chép, dịch chuyển hoặc xóa file nhanh chóng. Total Commander hết sức thuận tiện thực hiện Khi đưa ra hàng loạt các phím tắt để sửa chữa thay thế mang lại đa số thao tác tinh vi. Sau trên đây tiennghich.mobi đang liệt kê đầy đủ phím tắt mà lại người tiêu dùng Total Commander nên biết.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Các phím tắt cần phải biết trong Total Commander:

F1 trợ giúp 

F2 Mở lại cửa sổ nguồn 

F3 Xem các tập tin 

F4 Chỉnh sửa tập tin sẽ chọn 

F5 Sao chép tập tin, thư mục 

F6 Di chuyển hoặc đổi tên thỏng mục 

F7 Tạo thỏng mục mới 

F8 Xóa tập tin, thỏng mục 

F9 Kích hoạt thanh hao thực solo lệnh phía trên cửa sổ nguồn 

F10 Kích hoạt tkhô nóng thực solo lệnh bên trái.

Alt + F1 Đổi ổ đĩa mặt cửa sổ trái 

Alt + F2 Đổi ổ đĩa mặt cửa sổ phải 

Alt + F3 Sử dụng các trình xem tập tin cầm cố thế 

Alt + F4 Thoát khỏi Total Commander 

Alt + F5 Nén tập tin, tlỗi mục

Alt + Shift + F5 Nén và xóa nguồn 

Alt + F7 Tìm kiếm 

Alt + F8 Mở lịch sử các lệnh đã sử dụng 

Alt + F9 Giải nén tập tin nén 

Alt + F10 Mở cửa sổ cây tlỗi mục của tlỗi mục hiện hành

Shift + F1 Mở thực 1-1 lệnh tùy biến cách hiển thị các cột vào cửa sổ 

Shift + F2 So sánh danh sách các tập tin ở 2 cửa sổ 

Shift + F3 Chỉ xem các tập tin mặt dưới vị trí con trỏ vẫn đứng trong trường hợp có nhiều tập tin được chọn 

Shift + F4 Tạo mới một tập tin văn bản và mở bằng trình soạn thảo Editor để soạn 

Shift + F5 Sao chép và đổi thương hiệu vào cùng một thư mục 

Shift + F6 Đổi thương hiệu một tập tin trong cùng thư mục 

Shift + F10 Hiển thị thực đối kháng lệnh ngữ cảnh

Ctrl + F1 Hiển thị thương hiệu tập tin ở dạng ngắn gọn - chỉ hiển thị phần tên 

Ctrl + Shift + F1 Hiển thị hình hình ảnh dưới dạng thu nhỏ - thumbnail. 

Ctrl + F2 Hiển thị khái quát các đọc tin bỏ ra tiết về tập tin. 

Ctrl + Shift + F2 Hiển thị chú thích đi kèm với tập tin 

Ctrl + F3 Sắp xếp theo tên 

Ctrl + F4 Sắp xếp theo kiểu tập tin 

Ctrl + F5 Sắp xếp theo ngày giờ 

Ctrl + F6 Sắp xếp theo dung lượng 

Ctrl + F7 Hủy sắp xếp 

Ctrl + F8 Hiển thị cây tlỗi mục 

Ctrl + F9 In tập tin với chương trình tương ứng 

Ctrl + F10 Hiển thị toàn thể các tập tin

Ctrl + F11 Hiển thị các tập tin thực thi (*.exe, *.bat, *.cmd, *.pif, *.com) 

Ctrl + F12 Hiển thị các kiểu tập tin mới vì chưng người sử dụng định nghĩa

Ctrl + A Chọn tất cả 

Ctrl + B Hiển thị nội dung của thư mục hiện hành và liệt kê tổng hợp các thư mục con, tập tin của nó.