Iphone Không Thể Kết Nối Wifi

Bạn có thể sử dụng Điểm truy cập cá nhân để chia sẻ kết nối internet di động từ iPhone đến các thiết bị khác. Điểm truy cập cá nhân hữu ích khi các thiết bị khác không có quyền truy cập internet từ mạng Wi-Fi. Instant Hotspot cho phép bạn kết nối các thiết bị với Điểm truy cập cá nhân mà không cần nhập mật khẩu.

Bạn đang xem: Iphone không thể kết nối wifi

Nếu iPhone hoặc iPad (các kiểu máy Wi-Fi + Cellular) ở gần bạn đang chia sẻ Điểm truy cập cá nhân, bạn có thể sử dụng kết nối internet di động đó trên iPhone của mình. Hãy xem Kết nối Điểm truy cập cá nhân.


Ghi chú: Điểm truy cập cá nhân không có sẵn với tất cả các nhà cung cấp. Phí bổ sung có thể áp dụng. Số lượng thiết bị có thể kết nối với Điểm truy cập cá nhân của bạn một lần phụ thuộc vào nhà cung cấp và kiểu máy iPhone. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thêm thông tin.


Thiết lập Điểm truy cập cá nhân trên iPhone


Đi tới Cài đặt  > Di động > Điểm truy cập cá nhân, sau đó bật Cho phép người khác kết nối.


Ghi chú: Nếu bạn không thấy tùy chọn cho Điểm truy cập cá nhân và Dữ liệu di động được bật trong Cài đặt > Di động, hãy liên hệ với nhà cung cấp về việc thêm Điểm truy cập cá nhân vào gói cước của bạn.


Bạn có thể thay đổi các cài đặt sau:

Thay đổi mật khẩu Wi-Fi cho Điểm truy cập cá nhân của bạn: Đi tới Cài đặt > Di động > Điểm truy cập cá nhân > Mật khẩu Wi-Fi.

Đổi tên Điểm truy cập cá nhân của bạn: Đi tới Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > Tên.

Tắt Điểm truy cập cá nhân và ngắt kết nối các thiết bị: Đi tới Cài đặt > Di động > Điểm truy cập cá nhân, sau đó tắt Cho phép người khác kết nối.

Trên các kiểu máy có SIM kép, Điểm truy cập cá nhân sẽ sử dụng đường dây được chọn cho dữ liệu di động.

Xem thêm: Dấu Hiệu Nhận Biết Người Nghiện Ma Túy Đá ” Và Cách Nhận Biết


Kết nối máy Mac hoặc PC với Điểm truy cập cá nhân của bạn


Bạn có thể sử dụng cáp USB, Wi-Fi hoặc Bluetooth để kết nối máy Mac hoặc PC với Điểm truy cập cá nhân của mình. Thực hiện một trong các tác vụ sau:

Sử dụng Bluetooth: Để đảm bảo có thể phát hiện được iPhone của bạn, hãy đi tới Cài đặt  > Bluetooth và giữ nguyên màn hình hiển thị. Sau đó, trên máy Mac hoặc PC, làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất để thiết lập kết nối mạng Bluetooth.


Kết nối iPad, iPod touch hoặc một iPhone khác với Điểm truy cập cá nhân của bạn


Trên thiết bị khác, đi tới Cài đặt  > Wi-Fi, sau đó chọn iPhone của bạn từ danh sách các mạng có sẵn.

Nếu được yêu cầu nhập mật khẩu trên thiết bị khác, hãy nhập mật khẩu được hiển thị trong Cài đặt > Di động > Điểm truy cập cá nhân trên iPhone của bạn.

Nếu iPhone của bạn và thiết bị khác được thiết lập như sau thì Instant Hotspot kết nối các thiết bị mà không yêu cầu mật khẩu:

Mỗi thiết bị đều được bật Bluetooth.

Mỗi thiết bị đều được bật Wi-Fi.

Khi thiết bị được kết nối, một dải màu lam xuất hiện ở đầu màn hình iPhone của bạn. Biểu tượng Điểm truy cập cá nhân

*
xuất hiện trên thanh trạng thái của thiết bị được kết nối.


Với Chia sẻ trong gia đình, bạn có thể chia sẻ Điểm truy cập cá nhân với bất kỳ thành viên nào trong gia đình tự động hoặc sau khi họ yêu cầu phê duyệt. Hãy xem Thiết lập Chia sẻ trong gia đình trên iPhone.

Khi bạn chia sẻ Điểm truy cập cá nhân từ iPhone, thiết bị sử dụng dữ liệu di động cho kết nối internet. Để giám sát việc sử dụng mạng dữ liệu di động của bạn, hãy đi tới Cài đặt > Di động > Sử dụng. Hãy xem Xem hoặc thay đổi cài đặt dữ liệu di động trên iPhone.

Nếu bạn cần trợ giúp thêm về việc sử dụng Điểm truy cập cá nhân, hãy xem bài viết Hỗ trợ của tiennghich.mobi Nếu Điểm truy cập cá nhân không hoạt động.