Mẫu lưu chuyển tiền tệ

*

Đăng cam kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁPhường LUẬT MỚI
Mẫu báo cáo giữ giao dịch chuyển tiền tệ thẳng với con gián tiếp sau Thông tư 133/2016/TT-BTC và Mẫu báo giữ chuyển khoản tệ theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC thẳng cùng gián tiếp, bao gồm cả bạn dạng word cùng Excel, trả lời cách lập Báo cáo lưu lại chuyển tiền tệ.

You watching: Mẫu lưu chuyển tiền tệ

1. Mẫu report lưu giữ chuyển khoản tệ theo Thông bốn 133:

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo cách thức trực tiếp)Năm ...
Đơn vị tính: ………….
Chỉ tiêuMã sốTtiết minhNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu chuyển tiền trường đoản cú hoạt động tởm doanh
1. Tiền thu từ bán sản phẩm, hỗ trợ các dịch vụ cùng lợi nhuận khác01
2. Tiền chi trả cho những người cung ứng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ02
3. Tiền bỏ ra trả cho người lao động03
4. Tiền lãi vay đã trả04
5. Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn đang nộp05
6. Tiền thu khác tự chuyển động khiếp doanh06
7. Tiền bỏ ra khác cho hoạt động ghê doanh07
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ vận động khiếp doanh20
II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tự chuyển động đầu tư
1. Tiền bỏ ra nhằm mua sắm, thiết kế TSCĐ, BĐSĐT và những gia tài lâu năm khác21
2. Tiền thu từ thanh khô lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các gia tài lâu dài khác22
3. Tiền chi cho vay vốn, chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác23
4. Tiền tịch thu cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác24
5. Tiền thu tiền lời cho vay, cổ tức và lợi tức đầu tư được chia25
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ bỏ hoạt động đầu tư30
III. Lưu chuyển khoản tự chuyển động tài chính
1. Tiền thu tự thành lập CP, nhấn vốn góp của công ty sngơi nghỉ hữu31
2. Tiền trả lại vốn góp cho những nhà tải, thâu tóm về cổ phiếu của bạn vẫn vạc hành32
3. Tiền thu từ bỏ đi vay33
4. Tiền trả nợ cội vay mượn cùng nợ thuê tài chính34
5. Cổ tức, lợi nhuận sẽ trả cho nhà sngơi nghỉ hữu35
Lưu chuyển khoản thuần từ bỏ chuyển động tài chính40
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần vào kỳ (50 = 20+30+40)50
Tiền và tương đương tiền đầu kỳHình ảnh hưởng trọn của chuyển đổi tỷ giá chỉ ân hận đoái quy thay đổi nước ngoài tệ6061
Tiền với tương tự chi phí cuối kỳ(70 = 50+60+61)70

Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI LẬPhường BIỂU(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPhường LUẬT(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)Ghi chú:(1) Các tiêu chí không có số liệu thì doanh nghiệp lớn chưa hẳn trình diễn nhưng lại ko được tiến công lại “Mã số” tiêu chí.(2) Đối cùng với trường phù hợp thuê hình thức có tác dụng kế tân oán, làm cho kế toán trưởng thì bắt buộc ghi rõ số Giấy ghi nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán thù, thương hiệu đơn vị chức năng cung ứng hình thức dịch vụ kế toán thù.

See more: Cách Căn Chỉnh Chữ Trong Ô Excel Cho Mọi Phiên Bản, Hướng Dẫn Cách Căn Chỉnh Văn Bản Trong Excel


------------------------------------------------------------------------------

2. Mẫu báo cáo lưu lại chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo Thông tứ 200:

Đơn vị báo cáo:……………….

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo cách thức trực tiếp) (*)

Năm ......

Đơn vị tính: ...........

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

I. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tự vận động gớm doanh

1. Tiền thu từ bỏ bán hàng, cung ứng dịch vụ và doanh thu khác

01

2. Tiền chi trả cho những người cung cấp hàng hóa cùng dịch vụ

02

3. Tiền đưa ra trả cho tất cả những người lao động

03

4. Tiền đưa ra trả lãi vay

04

5. Tiền bỏ ra nộp thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

05

6. Tiền thu khác trường đoản cú chuyển động ghê doanh

06

7. Tiền chi khác mang đến vận động gớm doanh

07

Lưu chuyển khoản thuần từ vận động kinh doanh

20

II. Lưu chuyển tiền trường đoản cú vận động đầu tư

1. Tiền đưa ra để mua sắm, gây ra TSCĐ cùng các gia sản dài hạn khác

21

2. Tiền thu trường đoản cú thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ và các gia sản lâu năm khác

22

3. Tiền chi cho vay vốn, tải những quy định nợ của đơn vị chức năng khác

23

4. Tiền thu hồi cho vay vốn, phân phối lại những lý lẽ nợ của đơn vị chức năng khác

24

5. Tiền đưa ra đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

25

6. Tiền tịch thu chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

26

7. Tiền thu tiền lãi cho vay, cổ tức cùng lợi nhuận được chia

27

Lưu chuyển tiền thuần từ bỏ vận động đầu tư

30

III. Lưu giao dịch chuyển tiền từ chuyển động tài chính

1. Tiền thu tự chế tạo CP, nhấn vốn góp của nhà sở hữu

31

2. Tiền chi trả vốn góp cho những công ty download, mua lại CP của bạn đã vạc hành

32

3. Tiền vay mượn ngắn hạn, dài hạn dấn được

33

4. Tiền bỏ ra trả nợ gốc vay

34

5. Tiền đưa ra trả nợ thuê tài chính

35

6. Cổ tức, lợi nhuận sẽ trả mang đến nhà slàm việc hữu

36

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ bỏ vận động tài chính

40

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)

50

Tiền cùng tương tự tiền đầu kỳ

60

Ảnh tận hưởng của biến đổi tỷ giá hối đoái quy thay đổi nước ngoài tệ

61

Tiền cùng tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70

VII.34


Ghi chú: Các tiêu chí không tồn tại số liệu thì doanh nghiệp chưa phải trình bày tuy vậy ko được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu
Lập, ngày .... tháng .... năm .....

See more: Phần Mềm Dựng Phim Adobe Premiere Cs6 : Dựng Kỹ Xảo Video Chuyên Nghiệp


Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán thù trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Giám đốc

(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng góp dấu)

- Số chứng từ hành nghề;- Đơn vị hỗ trợ các dịch vụ kế toánĐối với những người lập biểu là những đơn vị chức năng hình thức dịch vụ kế toán cần ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, thương hiệu cùng liên can Đơn vị cung ứng các dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá thể ghi rõ Số chứng từ hành nghề.

------------------------------------------------------------------------------

Tải chủng loại báo cáo giữ chuyển tiền tệ về tại đây:1. Tải Mẫu report lưu lại giao dịch chuyển tiền tệ phiên bản Word: