May Tiếng Anh Là Tháng Mấy

Dù bao gồm giỏi giờ đồng hồ Anh nhưng đôi khi bạn sẽ bị quên với chúng ta cũng có thể không nhớ những mon trong giờ Anh không còn được, bạn tất cả biết mon 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 trong tiếng Anh Hotline là gì không? Hay phát âm ngược lại Jan, Feb, Mar, Aquảng bá, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec là tháng mấy? Làm sao nhằm những chúng ta có thể từ bản thân nhớ nhanh khô được các tháng trong giờ đồng hồ Anh hãy quan sát và theo dõi bài viết này của tiennghich.mobi nhé? Các câu hỏi về mon được hỏi nhiều độc nhất tự admin Cửa Hàng chúng tôi January là mon mấy? February là mon mấy? March là tháng mấy? April là mon mấy? May là tháng mấy? June là tháng mấy? July là mon mấy? August là mon mấy? September là mon mấy? October là mon mấy? November là tháng mấy? December là mon mấy?

*

Các tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trong tiếng Anh là gì? 

Danh sách 12 mon vào tiếng Anh, cam kết trường đoản cú viết tắt, với phiên âm từng mon
Tháng Tháng vào tiếng Anh Viết Tắt Phiên âm
Tháng 1 January Jan <‘dʒænjʊərɪ>
Tháng 2 February Feb <‘febrʊərɪ>
Tháng 3 March Mar
Tháng 4 April Apr <‘eɪprəl>
Tháng 5 May May
Tháng 6 June Jun
Tháng 7 July Jul
Tháng 8 August Aug <ɔː’gʌst>
Tháng 9 September Sep
Tháng 10 October Oct <ɒk’təʊbə>
Tháng 11 November Nov
Tháng 12 December Dec

Số ngày của những mon trong tiếng Anh tương ứng 

*

Hồng Phong

Mình là Hồng Phong hiện tại đang là admin của tương đối nhiều trang web technology, thủ pháp, hỏi đáp tại toàn nước. Viết blog là một trong những phần các bước của mình cũng như của SEOer, bây chừ website tiennghich.mobi là một trong những trong những trang web bản thân vẫn phú trách nát với mình vẫn luôn update những kiến thức và kỹ năng lên tiếng có lợi nhất bên trên trang web của chính bản thân mình.