Một Thửa Ruộng Hình Chữ Nhật Có Chu Vi Là

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

1- một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chu vi 600m, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 190m. tính diện tích S của thửa ruộng đó

2- tra cứu số tự nhiên và thoải mái gồm 2 chữ số hiểu được tổng 2 chữ số của số chính là 14. nếu như thay đổi số 2 chữ số lẫn nhau thì được số new to hơn số vẫn cho là 36


*

1.Nửa chu vi mảnh đất là:

600 : 2 = 300 ( m )

Chiều nhiều năm là :

( 300 + 190 ) : 2 = 245 ( m )

Chiều rộng lớn là:

245 - 190 = 55 ( m )

Diện tích là:

55 x 245 = 13475 ( m2)

2.số59


*

Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chu vi 600m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 190m. Tìm diện tích S của thửa ruộng đó.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là


Giải:

call chiều lâu năm của thửa ruộng đó là x (m)

Điều kiện: (x>0)

Chiều rộng của thửa ruộng đó là (x-190left(m ight))

Theo đặt ra, ta có pmùi hương trình:

(2left(x+x-190 ight)=600)

(Leftrightarrow2left(2x-190 ight)=600)

(Leftrightarrow2.2left(x-95 ight)=600)

(Leftrightarrow4left(x-95 ight)=600)

(Leftrightarrow x-95=dfrac6004)

(Leftrightarrow x-95=150)

(Leftrightarrow x=150+95)

(Leftrightarrow x=245) (thoả mãn)

Diện tích của thửa ruộng là:

(S=x.left(x-190 ight)=245.left(245-190 ight)=245.55=13475left(m^2 ight))

Vậy ...


Đúng 0
Bình luận (0)
Có ai biết bài bác này ko :Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chu vi 468m, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 44m. Tính diện tích của thửa ruộng kia.Bài giải:Nửa chu vi thửa ruộng là: (m)Chiều dài thửa ruộng là: (m)Chiều rộng thửa ruộng là: (m)Diện tích thửa ruộng là: (m2) Đáp số: m2.
Lớp 4 Tân oán
4
0
Gửi Hủy

Nửa chu vi thửa ruộng là:

468 : 2 = 234 (m)

Chiều nhiều năm thửa ruộng là:

(234 + 44) : 2 = 139 (m)

Chiều rộng thửa ruộng là

(234 - 44) : 2 = 95 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

139 .95 = 13205 (m2)

Đáp số: 13205 m2


Đúng 0

Bình luận (0)

12305 nhé bạn


Đúng 0
Bình luận (0)

tác dụng là 135đôi mươi nha bạn cho chính mình nha


Đúng 0
Bình luận (0)

Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chu vi là 180 m,chiều lâu năm của thửa ruộng rộng chiều rộng đôi mươi m.Tính diện tích thửa ruộng đó?


Lớp 5 Tân oán
1
0
Gửi Hủy

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là :

180: 2 = 90 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

(90 – 20): 2 = 35 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là :

35 + trăng tròn = 55 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

55 x 35 = 1925 (m2)

Đáp số: 1925 m2


Đúng 0

Bình luận (0)

Một thửa ruộnghình chữ nhật gồm chu vi bởi chu vi của thửa ruộng hình vuông vắn cạnh 36m, chiều dài ra hơn chiều rộng 20m. Tính diện tích S thửa ruộng đó?


Lớp 4 Tân oán
5
0
Gửi Hủy

chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là :

36 x 4 = 144 ( m )

nửa chu vi thửa ruộng HCN là : 1

44 : 2 = 72 ( m )

chiều nhiều năm thửa ruộng HCN là :

( 72 + trăng tròn ) : 2 = 46 ( m )

chiều rộng lớn thửa ruộng HCN là :

( 72 - trăng tròn ) : 2 = 26 ( m )

diện tích S thửa ruộng Hcông nhân là :

46 x 26 = 1196 ( m2 )

Đáp số : 1196 m2


Đúng 0

Bình luận (0)

Chu vi của thửa ruộng hình vuông vắn là:

36*4=144(cm)

Suy ra chu vi thửa ruộng hình chữ nhật cũng là 144 cm

Tổng chiều dài,rông của thửa ruộng là

144:2=72(cm)

Rồi chúng ta vẽ sơ đồ gia dụng nha

Chiều nhiều năm là:(72+20):2=46(cm)

Chiều rộng là:46-20=26(cm)

Kết quả chắc hẳn vắt đó.

Mik học lớp 6 giúp bạn

Nếu sai thì bản thân xin lỗi nhá!!
$$


Đúng 0
Bình luận (0)

bản thân thiếu thốn tính diện tích

Bổ sung mang lại mik nhé!


Đúng 0
Bình luận (0)

Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm nữa chu vi bởi 154 mét, chiều dài hơn nữa chiều rộng 32 mét.

Xem thêm: Thủ Môn Văn Toản Cao Bao Nhiêu ? Thủ Môn Văn Toản Cao Bao Nhiêu

a) Tính chiều rộng lớn và chiều lâu năm của thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?


Lớp 4 Tân oán
1
0
Gửi Hủy

a) Chiều rộng thửa ruộng kia là: (154 - 32) : 2 = 61 (m)

Chiều dài thửa ruộng kia là: 61 + 32 = 93 (m)

b) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó là: 93 x 61 = 5673 (m2)

Đáp số: a) chiều rộng: 61m ; chiều dài: 93m

b) 5673m2

k bản thân nha ^-^ - chúc bạn làm việc tốt nha!


Đúng 0

Bình luận (0)

một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chu vi là 218m,chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 27m.tính diện tích S của thửa ruộng đó?


Lớp 6 Toán Bài 1: Tập vừa lòng, bộ phận của tập vừa lòng
0
0
Gửi Hủy

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 428m, chiều dài hơn nữa chiều rộng 48m. Tính diện tích của thửa ruộng kia.


Lớp 4 Toán thù
4
0
Gửi Hủy

Chiều dài là:

(left(214+48 ight):2=131left(m ight))

Chiều rộng là:

214-131=83(m)

Diện tích là:

(131cdot83=10873left(m^2 ight))


Đúng 3

Bình luận (0)

10873


Đúng 0
Bình luận (0)

Nửa chu vi của thửa ruộng kia là: 428 : 2 = 214 ( m )

Chiều lâu năm thửa ruộng kia là: (214 + 48) : 2 = 131 (m)

Chiều rộng thửa ruộng kia là: 214 - 131 = 83 (m)

Diện tích thửa ruộng kia là: 131 . 83 = 10873 (m2)

Đáp số: 10873 m2


Đúng 5
Bình luận (0)

Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm nữa chu vi bởi 45m, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 27 mét.

a) Tính số đo chiều rộng lớn và tính số đo chiều nhiều năm của thửa ruộng hình chữ nhật đó.

b) Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.


Lớp 4 Toán thù
5
0
Gửi Hủy

a) số đo chiều rộng lớn là: (45-27):2=9(m)

số đo chiều dài là : 9+27=36(m)

b) diện tích S thửa ruộng hình chữ nhật là: 36 x 9=324(m2)

k cho mình nha


Đúng 0

Bình luận (0)

Số đo chiều lâu năm là:

(45 + 27) : 2 = 36 (m)

Số đo chiều rộng lớn là :

45 - 36 = 9 (m)

Diện tích thửa ruộng sẽ là :

36 x 9 = 324 (m(^2))


Đúng 0
Bình luận (0)

chiều rộng hcn là

(45-27):2=9(m)

chiều dài hcn là

45-9=36(m)

diện tích S hcn là

36x9=324(m2)

đ/s:


Đúng 0
Bình luận (0)

Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chu vi là 300m. tính diện tích S thửa ruộng biết tăng chiều dài 20m với sút chiều rộng lớn 20m thì diện tích S giảm 600m vuông


Lớp 8 Toán thù
1
0
Gửi Hủy

m.n giải dùm e ạ... sẽ buộc phải cấp...thank"s m.n nhìu


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
tiennghich.mobi