Mức lương tối thiểu vùng 2013

(BCTC) Cứ qua hàng năm là bọn họ gồm mỗi nút lương tối tđọc vùng không giống nhau, Năm 20đôi mươi theo nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 vẻ ngoài nút lương về tối tgọi vùng áp dụng từ ngày 01 mon 01 năm 2020. Để góp anh chị em tra cứu vớt nút lương tối tphát âm vùng BCTC thống kê lại nấc lương tối tphát âm vùng qua các năm Tính từ lúc năm 2011cho đến năm 2020.

Bạn đang xem: Mức lương tối thiểu vùng 2013

*

I. Năm 2020 : Cnạp năng lượng cđọng vào Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 mon 11 năm 2019.

Mức lương tối tgọi vùng giành riêng cho Vùng I: 4.4đôi mươi.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tđọc vùng giành riêng cho Vùng II: 3.920.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối thiểu vùng giành cho Vùng III: 3.430.000 đồng/tháng

Mức lương tối thiểu vùng dành riêng cho Vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng

II. Năm 2019: Căn uống cđọng vào Nghị Định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 1một năm 2018

Mức lương tối tphát âm vùng giành riêng cho Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng

Mức lương tối tgọi vùng giành riêng cho Vùng II: 3.710.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tđọc vùng dành cho Vùng III: 3.250.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tgọi vùng giành cho Vùng IV: 2.9trăng tròn.000 đồng/tháng

III. Năm 2018: Căn uống cđọng vào Nghị định số 141/2017/NĐ-CPhường ngày thứ 7 mon 12 năm 2017

Mức lương về tối tđọc vùng dành riêng cho Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tphát âm vùng dành riêng cho Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tgọi vùng giành cho Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tgọi vùng giành riêng cho Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng

IV. Năm 2017: Căn cđọng vào Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14 mon 11 năm 2016

Mức lương về tối thiểu vùng giành cho Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tphát âm vùng giành cho Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tphát âm vùng giành cho Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tphát âm vùng dành cho Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng

V. Năm 2016: Cnạp năng lượng cứ đọng vào Nghị định số 122/2015/NĐ-CP..

Xem thêm: Cây Hoa CứT LợN - Cây Hoa Cứt Lợn (Cỏ Hôi)

ngày 14 tháng 1một năm 2015

Mức lương buổi tối tphát âm vùng dành riêng cho Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng

Mức lương tối thiểu vùng giành cho Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tgọi vùng giành cho Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối thiểu vùng dành cho Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng

VI. Năm 2015: Cnạp năng lượng cđọng vào Nghị Định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 mon 11 năm 2014

Mức lương tối tgọi vùng giành riêng cho Vùng I: 3.100.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối thiểu vùng dành cho Vùng II: 2.750.000 đồng/tháng

Mức lương tối tgọi vùng dành cho Vùng III: 2.400.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tphát âm vùng dành cho Vùng IV: 2.150.000 đồng/tháng

VII. Năm 2014: Căn cđọng vào Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14 mon 11 năm 2013

Mức lương tối tđọc vùng giành riêng cho Vùng I: 2.700.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối thiểu vùng giành cho Vùng II: 2.400.000 đồng/tháng

Mức lương tối tgọi vùng giành riêng cho Vùng III: 2.100.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tgọi vùng giành riêng cho Vùng IV: 1.900.000 đồng/tháng

VIII. Năm 2013: Căn cứ đọng vào Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. ngày 04 mon 12 năm 2012

Mức lương tối tphát âm vùng dành cho Vùng I: 2.350.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tphát âm vùng giành riêng cho Vùng II: 2.100.000 đồng/tháng

Mức lương tối tđọc vùng giành riêng cho Vùng III: 1.800.000 đồng/tháng

Mức lương tối thiểu vùng dành riêng cho Vùng IV: 1.650.000 đồng/tháng

IX. Năm 2012: Căn uống cứ đọng vào Nghị định số 70/2011/NĐ-CPhường ngày 22 tháng 08 năm 2011

Mức lương buổi tối tgọi vùng dành riêng cho Vùng I: 2.000.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tphát âm vùng giành cho Vùng II: 1.780.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tgọi vùng giành cho Vùng III: 1.550.000 đồng/tháng

Mức lương tối thiểu vùng dành riêng cho Vùng IV: 1.400.000 đồng/tháng

X. Năm 2011: Căn uống cđọng vào nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 mon 10 năm 2010

Mức lương buổi tối thiểu vùng giành cho Vùng I: 1.350.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tphát âm vùng dành cho Vùng II: 1.200.000 đồng/tháng

Mức lương tối tđọc vùng dành riêng cho Vùng III: 1.050.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tphát âm vùng giành riêng cho Vùng IV: 830.000 đồng/tháng

Lưu ý: Mức lương buổi tối tgọi vùng vận dụng mang đến lao động mang tính giản solo, những lao hễ qua đào tạo và giảng dạy thì thêm vào đó tối thiểu 7% nấc lương tối tgọi vùng nữa. Thành phố TP HCM, Ngày 09 mon 12 năm 2019