Hoc24h

Oxi thoải mái và tự nhiên là một trong những tất cả hổn hợp các đồng vị : 99,757 % (,^16O) : 0,039 % (,^17O)với 0,204 %( ,^18O). Tính số nguyên tử của từng nhiều loại đồng vị khi có một nguyên ổn tử (,^17O).

You watching: Hoc24h


(^16O)chỉ chiếm tỉ lệ thành phần 99,757% (Rightarrow )vào 100 nguim tử 0xi tự nhiên tất cả 99,757 ngulặng tử (^16O)​.

See more: Chạy Đi Chờ Chi Mùa 2 Bao Giờ Phát Sóng Và Đội Hình Mới Của Chạy Đi Chờ Đi Mùa 2

(^17O)chiếm phần tỉ trọng 0,039%(Rightarrow )vào 100 nguyên ổn tử 0xi tự nhiên bao gồm 0,039 nguylặng tử(^17O)

(^18O)chiếm tỉ lệ 0,204%(Rightarrow )vào 100 nguyên tử 0xi tự nhiên và thoải mái có 0,204nguyyên ổn tử(^18O)

Số nguyên tử của mỗi loại đồng vị Lúc có một nguyên tử(^17O)là:

-số nguyên tử(^16O)là(dfrac99,7570,039)=2558 ( nguyên ổn tử ).

See more: Phim Chieến Tranh Thế Giới Thứ 2, Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2 : Bão Dồn

-số ngulặng tử(^18O)là(dfrac0,2040,039)=5 ( nguyên ổn tử )

Ghi ghi nhớ : Nhiều nguyên tố hóa học vĩnh cửu các các loại đồng vị vào thoải mái và tự nhiên nên nguyên tử khối của các nguim tố này là nguyên ổn tử khối hận mức độ vừa phải của những đồng vị kia.

 


Tsay đắm khảo giải thuật những bài xích tập Bài 2: Hạt nhân ngulặng tử - Ngulặng tố chất hóa học - Đồng vị khác • Giải câu 1 trang 13 - Bài 2- SGK môn Hóa học lớp 10 Ngulặng tố hóa học là... • Giải câu 2 trang 13- Bài 2 - SGK môn Hóa học lớp 10 Kí hiệu nguim tử... • Giải câu 3 trang 14 - Bài 2- SGK môn Hóa học tập lớp 10 Nguyên tố cacbon tất cả nhì... • Giải câu 4 trang 14 - Bài 2- SGK môn Hóa học lớp 10 Hãy khẳng định năng lượng điện... • Giải câu 5 trang 14 - Bài 2- SGK môn Hóa học lớp 10 Đồng có nhị đồng vị... • Giải câu 6 trang 14 - Bài 2 SGK môn Hóa học tập lớp 10 Hidro bao gồm nguyên ổn tử khối hận... • Giải câu 7 trang 14 - Bài 2- SGK môn Hóa học lớp 10 Oxi tự nhiên là một trong... • Giải câu 8 trang 14 – Bài 2– SGK môn Hóa học lớp 10 Agon bóc ra trường đoản cú không...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Hóa học tập 10 theo chương •Chương thơm 1: Nguim tử •Cmùi hương 2: Bảng tuần hoàn những nguyên ổn tố chất hóa học và Định qui định tuần hoàn •Cmùi hương 3: Liên kết chất hóa học •Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử •Chương 5: Nhóm Halogene •Cmùi hương 6: Oxi - Lưu huỳnh •Chương thơm 7: Tốc độ bội phản ứng cùng cân bằng chất hóa học
• Giải câu 1 trang 13 - Bài 2- SGK môn Hóa học tập lớp 10 • Giải câu 2 trang 13- Bài 2 - SGK môn Hóa học tập lớp 10 • Giải câu 3 trang 14 - Bài 2- SGK môn Hóa học tập lớp 10 • Giải câu 4 trang 14 - Bài 2- SGK môn Hóa học lớp 10 • Giải câu 5 trang 14 - Bài 2- SGK môn Hóa học tập lớp 10 • Giải câu 6 trang 14 - Bài 2 SGK môn Hóa học tập lớp 10 • Giải câu 7 trang 14 - Bài 2- SGK môn Hóa học tập lớp 10 • Giải câu 8 trang 14 – Bài 2– SGK môn Hóa học lớp 10
Chương 1: Nguyên tử Chương thơm 2: Bảng tuần hoàn những ngulặng tố chất hóa học cùng Định qui định tuần trả Chương thơm 3: Liên kết hóa học Chương thơm 4: Phản ứng lão hóa - khử Cmùi hương 5: Nhóm Halogen Chương thơm 6: Oxi - Lưu huỳnh Chương thơm 7: Tốc độ bội phản ứng cùng cân bằng hóa học