Phân biệt thì tương lai đơn và tương lai gần

Thì tương lai đối chọi cùng sau này gần là nhì thì dễ dàng khiến cho những người học lầm lẫn độc nhất vô nhị vào giờ Anh. Vậy nếu như khách hàng cũng là một trong nhiều fan trên thì hãy cùng 4Life English Center (tiennghich.mobi) học cách biệt lập tức thì bên dưới nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!

*
Thì sau này solo với tương lai gần
2. Công thức thì sau này solo và sau này gần 2.1. Tương lai đối chọi 2.2. Tương lai sát 3. Dấu hiệu nhận ra thì tương lai đối kháng với sau này gần 4. Cách sử dụng thì tương lai đối kháng và tương lai ngay sát 4.1. Tương lai đối kháng 4.2. Tương lai sát 5. Bài tập về thì tương lai đối kháng với sau này ngay gần

1. Định nghĩa thì tương lai 1-1 và sau này gần

Thì sau này đơn vào giờ đồng hồ anh (Simple future tense) được dùng Khi không có kế hoạch hay ra quyết định làm những gì làm sao trước lúc họ nói. Chúng ta ra quyết định từ bỏ phạt tại thời gian nói. Thường sử dụng thì sau này đối chọi cùng với cồn từ khổng lồ think trước nó.

You watching: Phân biệt thì tương lai đơn và tương lai gần

Thì tương lai gần (Near future tense) dùng làm diễn tả một chiến lược, dự định rõ ràng có tính tân oán về sau không xa.

2. Công thức thì tương lai đơn và sau này gần

2.1. Tương lai đơn

2.1.1. Khẳng địnhCông thức: S + will + verbVí dụ: I will wash my hair after cooking dinner2.1.2. Phủ địnhCông thức: S + will not + verbVí dụ: She will not go to lớn the supermarket with her mother.2.1.3. Nghi vấn

Công thức

Will + S + verb?Từ để hỏi) will + S + verb?

Ví dụ:

Will you go with her?What will you vày when you come to Sarah’s house?

2.2. Tương lai gần

2.2.1. Khẳng địnhCông thức: S + am/is/are going to + verbVí dụ: She is going khổng lồ fly to lớn Japan next June.2.2.2. Phủ địnhCông thức: S + am/is/are not going to lớn + verbVí dụ: They are not going to lớn play basketball.2.2.3. Nghi vấn

Công thức:

Am/Is/Are + S + going to lớn + verb?(Từ nhằm hỏi) is/ are + S + going to lớn + verb?

Ví dụ:

Is she going khổng lồ study Korean?When are you going to study abroad?

3. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đối kháng cùng tương lai gần

3.1. Tương lai đơn

Trong câu bao gồm những trạng từ bỏ chỉ thời hạn vào tương lai:

Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ mon tới/ năm tớiIn + thời gian: Trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)Next day: Ngày hôm tớiTomorrow: Ngày mai

Trong câu bao hàm đụng tự chỉ ý kiến như:

Think…: NghĩSuppose: Cho làBelieve: Tin

3.2. Tương lai gần

Dấu hiệu nhận biết thì sau này ngay gần bao hàm những trạng từ bỏ chỉ thời gian sống tương lai tương tự tín hiệu nhận biết thì tương lai đơn. Nhưng có thêm phần đa căn cứ giỏi phần đa bằng chứng rõ ràng.

Next year: Năm tớiIn + thời gian: Trong … nữa (in 5 minutes: vào 5 phút nữa)Next day: Ngày tớiNext week: Tuần tớiTomorrow: Ngày maiNext month: Tháng tới

Ví dụ: Tomorrow I am going to visit my parents in Da Nang. / Ngày mai tôi đã đi thăm bố mẹ sinh hoạt Thành Phố Đà Nẵng.

4. Cách sử dụng thì tương lai đơn với tương lai gần

4.1. Tương lai đơn

4.1.1. Diễn đạt một đưa ra quyết định ngay tại thời khắc nói (On-the-spot decision)

Ví dụ:

Hold on. I‘ll geta pen.We will seewhat we can bởi vì to lớn help you.4.1.2. Diễn đạt lời dự đoán không có căn cứ

Ví dụ:

People won’t goto Jupiter before the 22nd century.Who do you think will getthe job?4.1.3. Dùng để lấy ra lời đề nghị

Ví dụ: I will help you with your homework: Chị sẽ giúp đỡ em có tác dụng bài xích tập

4.1.4. Diễn tả sự việc/hành động xảy ra nghỉ ngơi hiện giờ tuy thế hay kèm theo cùng với dấu hiệu chỉ thời gian sinh hoạt tương lai

Ví dụ: She will live in Canada until she graduates: Cô ấy vẫn sống ở Canada cho tới khi cô giỏi nghiệp

4.1.5. Signal WordsI thinkI don’t thinkI am sure thatI fear thatProbablyI am afraidPerhaps

4.2. Tương lai gần

4.2.1. Diễn đạt một planer, dự định (intention, plan)

Ví dụ:

I have sầu won $1,000. I am going to lớn buya new TV.When are you going to goon holiday?4.2.2. Diễn đạt một lời dự đân oán nhờ vào dẫn chứng (evidence) sống hiện nay tạiThe sky is very blaông chồng. It is going lớn snow.I crashed the company oto. My trùm isn’t going to bevery happy!4.2.3. Dùng nhằm diễn đạt chủ kiến của sự việc/hành vi với sự việc/hành vi này xảy ra sau đây.

Ví dụ: He is going to lớn become a scientist when he grows up: Thằng bé xíu đang biến nhà công nghệ lúc nó lớn

4.2.4. Signal words

Những evidence sinh sống hiện tại tại

5. Bài tập về thì tương lai 1-1 và sau này gần

5.1. những bài tập 1

Chọn đáp án tương xứng tuyệt nhất cho từng câu sau.

1. I completely forget about this. Give me a moment, I………..vị it now.

See more: Cách Đổi Tài Khoản Icloud Trên Iphone, Máy, Hướng Dẫn Thay Đổi Tài Khoản Icloud Trên Iphone

WillAm goingIs going to

2. Tonight I……….stay at home page. I have sầu already told Jimmy to lớn come by and enjoy the new film series with me.

Be going toWillEither A or B

3. I…….fly khổng lồ nhật bản next December.

Am going toWillEither A or B

4. If you have sầu any problem, don’t worry. I………help you.

WillAm going khổng lồ doEither A or B

5. Where are you going?

I am going khổng lồ see a frikết thúc.I’ll see a friend.I went khổng lồ a frikết thúc.

6. That’s the phone./ I….answer it.

WillAm going toEither A or B

7. Look at those clouds. It….rain now.

WillIs going toEither A or B

8. Tea or coffee?

I am going to have sầu tea, please.I’ll have tea, please.I want lớn drink.

9. Thanks for your offer. But I am OK. John………help me.

Is going toWillEither A or B

10. The weather forecast says it…….rain tomorrow.

See more: Năng Lượng Liên Kết Của Hạt Nhân Và Phản Ứng Hạt Nhân, Cấu Tạo Nguyên Tử

Is going toWillEither A or B

5.2. bài tập 2

Cho dạng đúng của rượu cồn từ

I don’t know what is going on. Maybe I _______(go) to lớn kiểm tra it.She has planned everything for the picnic at weekover. She ___________(buy) some snacks khổng lồ eat for lunch.The weather is not good. It _________(snow).What ___________(you/become) when you grow up?He _________(bring) it for her, I think so.Till they complete their projects, they ________(not/play) soccer together.

5.3. Đáp án

các bài tập luyện 1:

ABAAAABBCC

các bài luyện tập 2:

Will goIs going to buyIs going to lớn snowAre you going to becomeWill bringWon’t play
*
các bài tập luyện về thì tương lai đơn với tương lai gần

4Life English Center (tiennghich.mobi) hi vọng với tuy nhiên so sánh cùng với những bài bác tập áp dụng bên trên đã hỗ trợ cho chúng ta dễ ợt phân biệt được thì sau này solo cùng tương lai ngay sát trong số bài thi, áp dụng đúng ngữ chình họa vào giao tiếp mỗi ngày nhé!