BÀI VIẾT

Trong sách phương tiện Hữu cỗ - Tạp sự quyển 13, Tỳ kheo chia làm 5 một số loại kinh sư, công cụ sư, luận sư, pháp sư và thiền sư. Giới tụng gớm là ghê sư, tốt giữ cách thức là lao lý sư. Xuất sắc về nghĩa lý của Luận thì điện thoại tư vấn là luận sư. Xuất sắc thuyết pháp là pháp sư. Xuất sắc tu thiền là thiền sư. Mặc dù thế trong Phật giáo Trung Quốc, bạn ta ít nói về Kinh sư và giải pháp sư; còn luận sư, pháp môn sư và thiền sư thì được nói đến rất nhiều.

Bạn đang xem: Bài viết

Từ Thiền sư vốn được dùng để chỉ vị tỳ kheo tu thiền. Vì chưng vậy, cuốn "Tam đức chỉ quy" quyển 3 viết "Tu trọng tâm tịnh lự là thiền sư". Nhưng ở Trung Quốc, từ bỏ Thiền sư được sử dụng trong 2 trường vừa lòng : Một là đơn vị vua cần sử dụng từ "thiền sư" khi phong bộ quà tặng kèm theo những tỳ kheo gồm đức tất cả học. Như vua è Tuyên Đế, năm Đại loài kiến nguyên niên, phong Hòa thượng Huệ tư ở phái nam Nhạc là Đại thiền sư. Vua Đường Trung Tông, năm thứ hai niên hiệu Thần Long, sắc đẹp phong Hòa thượng Thần Tú là Đại Thông thiền sư. Ngôi trường hợp thứ hai là tăng sĩ thời nay tôn gọi những cao tăng chi phí bối là thiền sư. Càng về sau, bất kể một tỳ kheo nào bao gồm đôi chút danh vọng, gần như được tôn call là thiền sư.

Xem thêm: Đọc Truyện Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói : Q, Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói : Q

Từ "luật sư" chỉ cho các tỳ kheo khéo giữ gìn và lý giải giới luật. Chỉ xứng danh gọi là dụng cụ sư, đa số vị tỳ kheo học giới, trì giới, khéo giải thích, xử lý, và giải đáp mọi sự việc có tương quan tới giới luật. Địa vị của phương tiện sư trong Phật giáo tương đương với học mang pháp luật, pháp quan, đại pháp quan tiền ở chũm gian. Các tỳ kheo và tỳ kheo ni nói chung, tuy giữ giới ko phạm, tuy thế chưa chắc hẳn đã thông hiểu toàn bộ luật tạng. Cho nên một tỳ kheo, mong muốn trở thành một biện pháp sư xứng đáng với tên gọi đó, cũng chưa phải là chuyện đơn giản. Pháp môn sư là người khéo học tập Phật pháp với khéo thuyết pháp. Trong ý niệm của mọi người nói chung, pháp môn sư phải là tỳ kheo. Kỳ thực thì không phải. Vào sách Phật, ý niệm về pháp môn sư rất là rộng lớn rãi, và không giảm bớt ở Tăng ni. Như Phẩm Tựa trong khiếp Pháp Hoa viết : "Thường tu Phạm hạnh, call là pháp sư". Sách Tam Đức chỉ quy, quyển I viết : "Tinh thông kinh điều khoản gọi là pháp sư". Sách "Nhân Minh đại sớ" viết: "Pháp sư là bậc thầy thực hành Phật Pháp". Lại có người cho rằng lấy Phật Pháp tự dạy mình và dạy tín đồ gọi là pháp sư. Bởi đó, cư sĩ trên gia cũng có thể có tư giải pháp gọi là pháp sư. Thậm chí, súc sinh như các loại giã can khéo thuyết pháp cũng từ bỏ xưng là pháp sư đối với Thiên Đế. . Vì tại sao ấy đến nên, Lão giáo chịu ảnh hưởng của đạo Phật, gọi những đạo sĩ xuất sắc bùa chú là pháp sư. Có thể thấy, từ pháp sư không bắt buộc là từ chuyên dụng để chỉ tỳ kheo Phật giáo.

Theo yêu cầu bởi vì Phật chế định, tôi đến rằng, fan xuất gia theo đạo Phật, đối với người ráng tục đề xuất tự xưng là tỳ kheo (Sadi) tuyệt tỳ kheo ni (Sadini), giỏi tự xưng là Sa môn. Tín đồ dùng tại gia, đối với người xuất gia, có thể nhất luật pháp gọi A xà lê (hay Sư phụ), cư sĩ tự hotline là đệ tử, nếu như không muốn thì gọi là tên họ mình. Cũng đều có người tự gọi là "học nhân" mà lại theo nghĩa khiếp Phật thì từ học tập nhân chỉ cho các bậc Thánh chứng sơ quả, nhị quả tốt tam quả. Tín đồ xuất gia thì call là xuất gia; ví như là trưởng lão thì call là trưởng lão; Thượng tọa thì gọi là Thượng tọa. Nếu bằng vai cùng với nhau, thì điện thoại tư vấn là "tôn giả", hay như là một cách thân thiết, gọi là anh, là sư. Vào thời Phật còn tại thế, hàng tỳ kheo xưng hô cùng với nhau, thường xuyên là bằng tên họ đạo; Tỳ kheo call tỳ kheo ni là chị, em. Trong ni chúng, cũng dùng những từ mùi hương lão, thượng tọa tương tự với mặt tăng; bởi vai vế nhau thì hotline là chị, là em. Còn bạn ngoài gọi tỳ kheo cùng tỳ kheo ni thì theo tập quán. Trường hợp vị tỳ kheo kia đích xác tất cả tư phương pháp là thiền sư, qui định sư, pháp sư, thì cứ gọi họ bằng những xưng hô đó. Như ngày nay có thông lệ gọi tỳ kheo, tỳ kheo ni phần nhiều là pháp sư cả, ko kể chuyên môn và tư biện pháp họ ráng nào, thì quả là không phù hợp với yêu cầu vậy.


*
kinh LĂNG NGHIÊM HÀNH GIẢI – Đương Đạo - TTT năm 2016
*
tự Chánh Niệm Đến giác tỉnh ( Cẩm Nang Của fan Tu Thiền) - Tác Giả: Thiền Sư Ajahn Brahm
*
các Điểm rất cần thiết Của Đại Ấn: nhìn Thẳng trung khu
*
kinh Lăng Nghiêm giảng giải - Tác Giả: HT yêu thích Thiện Hoa