Công ty cổ phần sữa việt nam

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO Ở CÔNG TY VINAMILKMỤC LỤCLời mở đầu.....................................................................................1CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN....................................................31.1.

Bạn đang xem: Công ty cổ phần sữa việt nam

Khái niệm hàng tồn kho - quản trị hàng tồn kho........................3a. Hàng tồn kho.........................................................................3b. Quản trị hàng tồn kho............................................................31.2. Phân loại hàng tồn kho..............................................................31.3. Vai trò của quản trị hàng tồn kho...............................................41.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tồn kho dự trữ................................51.5. Các chi phí tồn kho...................................................................61.6. Mơ hình đặt hàng hiệu quả nhất (EOQ).....................................6CHƯƠNG 2: THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNGTỒN KHO Ở CÔNG TY VINAMILK..........................................82.1. Giới thiệu về công ty.................................................................82.1.1. Giới thiệu chung..............................................................82.1.2. Ngành nghề kinh doanh...................................................92.1.3. Tình hình kinh doanh gần đây.........................................92.2. Thực trạng quản trị công tác hàng tồn kho của doanh nghiệp:. 112.2.1. Phân tích tình hình tài sản ngắn hạn và dài hạn của côngty Vinamilk:.............................................................................112.2.2.

Xem thêm: Tự Động Đánh Số Thư Tự Trong Excel Nhanh Chóng Và Dễ Dàng Nhất

Phân loại hàng tồn kho của cơng ty:................................122.2.3. Phân tích mơ hình hàng tồn kho EOQ của công tyVinamilk........................................................................................13CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀNTHIỆN VỀ QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO...............................173.1. Những ưu điểm trong công tác quản lý hàng tồn kho..............173.2. Những nhược điểm trong công tác quản lý hàng tồn kho........173.3. Một số giải pháp đề xuất.........................................................18Lời mở đầuTrong xu thế hiện nay, việc Việt Nam đã gia nhập sâu rộng vào tổ chứcthương mại quốc tế (WTO) đã làm cho môi trường cạnh tranh của các doanhnghiệp trong nước diễn ra hết sức sôi động với nhiều cơ hội và những tháchthức nguy hiểm. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp trong nước buộcphải thay đổi cách quản lý để nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giáthành sản phẩm, giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất để bảo đảm tính cạnh tranhcho sản phẩm của doanh nghiệp mình.Đối với các doanh nghiệp sản xuất cũng như các doanh nghiệp thương mại,công tác quản lý hàng tồn nguyên vật liệu là một vấn đề hết sức quan trọng vàcó ý nghĩa đặc biệt vì cơng tác quản lý tồn kho ngun liệu được thực hiện tốtsẽ giúp doanh nghiệp giảm được chi phí cho việc tồn trữ nguyên vật liệu,tránh được việc chiếm dụng nhiều vốn cho tồn kho, giảm chi phí cho việcthuê mướn mặt bằng, thuê kho để chứa nguyên vật liệu, đồng thời đảm bảocung ứng đầy đủ nguyên vật liệu cho sản xuất, tránh thiếu hụt nguyên vật liệudẫn đến việc đình trệ dây chuyền sản xuất, thiếu hụt thành phần cung ứng chothị trường dẫn đến giảm lợi nhuận, hay mất khách hàng, mất thị trường mất đithị phần vốn có,…Hiện nay, cơng tác quản lý hàng tồn kho được đánh giá là một khâu rất quantrọng trong quản trị doanh nghiệp nhưng đơi khi nó chưa thực sự được coitrọng, quan tâm đúng mực tại các doanh nghiệp trong nước nói chung vànhững doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực sữa nói riêng. Chính bởi lẽ đó,chúng tơi quyết định lựa chọn đề tài: “Cơng tác quản lý hàng tồn kho tại côngty Vinamilk” để phần nào có cái nhìn tổng qt về cơng tác quản trị hàng tồnkho của một doanh nghiệp kinh doanh, từ đó có thể đưa ra những giải phápnhằm nâng cao hiểu quả công tác quản trị này.CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN1.1. Khái niệm hàng tồn kho - quản trị hàng tồn khoa. Hàng tồn kho- Hàng tồn kho là những mặt hàng sản phẩm được doanh nghiệp giữ đểbán ra sau cùng. Nói cách khác, hàng tồn kho là những mặt hàng dự trữmà một công ty sản xuất ra để bán và những thành phần tạo nên sảnphẩm. Do đó, hàng tồn kho chính là sự liên kết giữa việc sản xuất vàbán sản phẩm đồng thời là một bộ phận của tài sản ngắn hạn, chiếm tỉtrọng lớn, có vai trị quan trọng trong việc sản xuất kinh doanh củadoanh nghiệp.- Hàng tồn kho, hay hàng lưu kho, là danh mục nguyên vật liệu và sảnphẩm hay chính bản thân nguyên vật liệu và sản phẩm đang được mộtdoanh nghiệp giữ trong kho. Nếu biết quản trị hàng tồn kho nếu đượcthực hiện đúng cách, có thể làm giảm các khoản chi phí và tăng lợinhuận cho công ty.b. Quản trị hàng tồn kho- Quản trị hàng tồn kho là việc thực hiện các chức năng quản lí để thiếtlập kế hoạch, tiếp nhận, cất trữ, vận chuyển, kiểm soát và cấp phát vậttư nhằm sử dụng tốt nhất các nguồn lưc nhằm phục vụ cho khách hàng,đáp ứng mục tiêu của doanh nghiệp.- Quản trị hàng tồn kho là hoạt động kiểm sốt sự ln chuyển hàng tồnkho thơng qua chuỗi giá trị, từ việc xử lí trong sản xuất đến phân phối.1.2. Phân loại hàng tồn kho Phân loại theo mục đích sử dụng và cơng dụng của hàng tồn kho:- Hàng tồn kho dự trữ cho sản xuất: toàn bộ là hàng được dự trữ để phụcvụ trực tiếp hay gián tiếp cho hoạt động sản xuất như nguyên vật liệu,bán thành phẩm, công cụ công cụ gồm cả giá trị sản phẩm dở dang.- Hàng tồn kho dự trữ cho tiêu thụ: phản ảnh toàn bộ hàng tồn kho đượcdự trữ phục vụ cho mục đích bán ra của doanh nghiệp như hàng hóathành phẩm. Phân loại theo nguồn hình thành:- Hàng mua từ bên ngoài: là toàn bộ hàng được doanh nghiệp mua từ cácnhà cung cấp ngoài hệ thống tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp.- Hàng mua nội bộ: là toàn bộ hàng được doanh nghiệp mua từ các nhàcung cấp thuộc hệ thống tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp như muahàng giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng 1 Công ty, Tổng Công ty…- Hàng tồn kho tự gia cơng: là tịan bộ hàng tồn kho được doanh nghiệpsản xuất, gia công tạo thành.- Hàng tồn kho được nhập từ các nguồn khác. Phân loại tồn kho theo nhu cầu sử dụng, bao gồm: Hàng sử dụng chosản xuất kinh doanh và hàng chưa cần sử dụng. Phân loại hàng tồn kho theo kế hoạch dự trữ, sản xuất và tiêu thụ, baogồm: hàng tồn trữ an toàn và hàng tồn trữ thực tế. Phân loại hàng tồn kho theo phẩm chất, bao gồm: Hàng chất lượng tốt,hàng kém phẩm chất và hàng mất phẩm chất. Phân loại hàng tồn kho theo địa điểm bảo quản, có: Hàng trong doanh1.3.nghiệp và hàng ngồi doanh nghiệp.Theo chuẩn mực 02 – Hàng tồn kho được phân thành:Thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bánSản phẩm dở dang và chi phí dich vụ chưa hồn thànhHàng hóa để mua bánVai trị của quản trị hàng tồn khoĐảm bảo cung ứng, dự trữ, sử dụng tiết kiệm các loại vật tư có tác độngmạnh mẽ đến các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanhnghiệp. Đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanhnghiệp được tiến hành liên tục, đều đặn theo đúng kế hoạch và có đủhàng hố, thành phẩm để cung ứng ra thị trường. Thúc đẩy quá trình luân chuyển nhanh vật tư, sử dụng vốn hợp lí cóhiệu quả và tiết kiệm chi phí. Kiểm tra tình hình thực hiện cung cấp vật tư, đối chiếu với tình hìnhsản xuất, kinh doanh và tình hình kho tàng để kịp thời báo cáo cho bộ1.4.phận thu mua có biện pháp khắc phục kịp thời.Các nhân tố ảnh hưởng đến tồn kho dự trữMức tồn kho dự trữ của doanh nghiêp nhiều hay ít thường phụ thuộc vào mộtsố yếu tố cơ bản sau:- Quy mô sản suất và nhu cầu dự trữ nguyên vật liệu cho sản xuất kinhdoanh của DN. Nhu cầu dự trữ nguyên vật liệu, hàng hóa của doanhnghiệp thường bao gồm: Dự trữ thường xuyên, dự trữ bảo hiểm, dữ trữ-thời vụ.Khả năng sẵn sàng cung ứng của thị trường.Thời gian vận chuyển hàng từ nhà cung cấp đến doan nghiệp.Xu hướng biến động giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu.Độ dài thời gian chu kì sản xuất sản phẩm.Trình độ tổ chức sản xuất và khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanhnghiệp.- Khả năng xâm nhập và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm…Quản trị hàng tồn kho bao gồm việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lí các hoạtđộng nhằm vào nguồn nguên liệu và hàng hóa đi vào, đi ra khỏi doanhnghiệp. Quản trị tồn kho phải trả lời được các câu hỏi:- Lượng hàng đặt là bao nhiêu để chi phí tồn kho nhỏ nhất?- Vào thời điểm nào thì bắt đầu đặt hàng?1.5. Các chi phí tồn khoKhi thực hiện tồn kho người ta phải tính 3 loại chi phí sau :- Chi phí tồn trữ: là loại chi phí có liên quan đến viêc tồn trữ hay hoạtđộng thực hiện tồn kho, những chi phí này có thể thống kê như sau:• Chi phí về nhà cửa, kho hàng, tiền thuê hay khấu hao nhà cửa, chi phívận chuyển hàng, thuế nhà đất, bảo hiểm nhà cửa, kho hàng.• Chi phí sử dụng thiết bị, phương tiện, tiề thuê hay khấu hao thiết bị•••-dụng cụ, năng lượng, chi phí vận hành thiết bị.Chi phí về nhân lực cho hoạt động giám sát quản lýPhí tổn cho việc đầu tư vào hàng tồn, bảo hiểm cho hàng tồn kho.Thiệt hại của hàng tồn kho do mất mát hư hỏng không sử dụng được.Chi phí đặt hàng:• Các chi phí liên quan đến chuẩn bị và phát đơn đặthàng như chi phí
*
Password giải nén nếu cần: tiennghich.mobi | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải: