Thế nào là nhóm gen liên kết

A.Các gen alen nằm trong bộ nhiễm sắc thể phân li với mọi người trong nhà trong quy trình phân bào.

Bạn đang xem: Thế nào là nhóm gen liên kết

B.Các gen không alen nằm vào bộ nhiễm sắc thể phân li cùng cả nhà vào quy trình phân bào.

C.Các ren ko alen nằm bên trên thuộc một nhiễm sắc thể phân li bên nhau vào quá trình phân bào.

D.Các ren alen thuộc nằm bên trên một nhiễm sắc thể phân li cùng mọi người trong nhà trong quy trình phân bào.

Lời giải:

Đáp án đúng:C.Các gene ko alen nằm bên trên thuộc một nhiễm sắc thể phân li với mọi người trong nhà vào quy trình phân bào.

Giải thích:

Các gene không alen thuộc nằm bên trên một NST thì phân li với mọi người trong nhà trong quy trình phân bào với làm cho thành một team gen liên kết. Số team tính trạng di truyền liên kết tương ứng với số đội ren liên kết. Số team gene liên kết ở mỗi loại bằng số NST trong bộ đơn bội (n) của loài đó.

*

Liên kết gene là gì? Ý nghĩa của liên kết gen

I. LIÊN KẾT GEN

1. Thí nghiệm của Moocgan

- Moocgan mang lại lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh nhiều năm cùng thân đen, cánh cụt được F1 toàn ruồi thân xám, cánh lâu năm.

- Lai đối chiếu ruồi đực F1, thu được thế hệ sau phân li theo tỉ lệ 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt

- Sơ đồ lai

*

- Như vậy, thân xám và cánh lâu năm cũng như thân đen cánh cụt luôn luôn luôn luôn di truyền đồng thời với nhau.

- Hiện tượng này được giải mê say bằng sự liên kết những gene quy định tính trạng ở trên thuộc NST đề cùng phân li về giao tử và thuộc được tổ hợp qua quá trình thụ tinh

2. Kết luận

Các ren trên thuộc 1 NST luôn di truyền cùng nhau được gọi là một nhóm ren liên kết. Số lượng nhóm ren liên kết của một loại thường bằng số lượng NST vào bộ NST đơn bội.

3. Ý nghĩa

- Di truyền liên kết là hiện tượng một đội tính trạng được di truyền với mọi người trong nhà, được quy định bởi những gen trên một NST thuộc phân li trong quy trình phân bào.

- Di truyền liên kết làm hạn chế biến dị tổ hợp.

Xem thêm: Top Những Cao Thủ Cờ Tướng Trung Quốc, Giải Vô Địch Cờ Tướng Cá Nhân Trung Quốc

- Di truyền liên kết đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng được quy định bởi các ren bên trên một NST. Nhờ đó, trong chọn giống người ta gồm thể chọn được những tính trạng tốt đi kèm với nhau.

II. HOÁN VỊ GEN


1. Thí nghiệm của Moocgan cùng hiện tượng hoán thù vị gen

Pt/c: (cái) thân xám, cánh nhiều năm x (đực) thân đen, cánh cụt

F1: 100% thân xám, cánh dài

Lấy con cháu ở F1 thân xám, cánh dài x con đực thân đen, cánh cụt

Fa: 965 thân xám, cánh nhiều năm : 944 thân đen, cánh cụt : 206 thân xám, cánh cụt : 185 thân đen, cánh dài

* Nhận xét:

- Khác nhau là đem lai đối chiếu ruồi đực hoặc ruồi cái F1.

­- Kết quả khác với thí nghiệm phạt hiện ra hiện tượng liên kết gene với hiện tượng phân li độc lập của Menđen.

2. Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen

-­ Cho rằng gen quy định hình dạng cánh và màu sắc sắc thân cùng nằm trên 1 NST, khi giảm phân bọn chúng đi cùng mọi người trong nhà yêu cầu phần lớn con giống bố hoặc mẹ.

-­ Ở một số tế bào cơ thể loại Khi giảm phân xảy ra trao đổi chéo giữa các NST tương đồng Khi bọn chúng tiếp hợp dẫn đến đổi vị trí những ren xuất hiện tổ hợp ren mới. Hiện tượng này được gọi là hoán thù vị ren.

* Cách tính tần số hân oán vị gen:

-­ Bằng tỉ lệ phần trăm số cá thể có kiểu hình tái tổ hợp bên trên tổng số cá thể ở đời con

-­ Tần số hoán vị gene nhỏ hơn hoặc bằng 50%

III. Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

1. Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen

- Duy trì sự ổn định của loại.

- Nhiều gen tốt được tập hợp và lưu giữ bên trên 1 NST.

- Đảm bảo sự di truyền bền vững của đội gen quý gồm ý nghĩa vào chọn giống.

2. Ý nghĩa của hiện tượng hân oán vị gen

- Tạo nguồn biến dị tổ hợp, ngulặng liệu đến tiến hóa cùng chọn giống.

- Các gene quý có cơ hội được tổ hợp lại trong một ren.

- Thiết lập được khoảng biện pháp tương đối của các gen trên NST. Đơn vị đo khoảng giải pháp được tính bằng 1% tần số hoán thù vị ren tuyệt 1cM (centiMoocgan).

- Biết bản đồ ren bao gồm thể dự đân oán trước tần số những tổ hợp gen mới trong các phxay lai, gồm ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học và vào chọn giống (giảm thời gian chọn đôi giao phối một bí quyết mò mẫm).