Lý thuyết phép trừ và phép chia toán 6

Học sinc biết cùng vận dụng được nguyên tắc nhân cùng phân chia phân số. Học sinch biết các đặc điểm cơ bạn dạng của phxay nhân phân số với biết vận dụng các đặc thù đó


*

Xem Clip bài xích giảng này sinh sống đây!

các bài luyện tập cơ phiên bản

Chưa làm bài

Quý Khách chưa làm bài bác này

bài tập với những dạng bài xích ở mức cơ bạn dạng nhằm chúng ta có tác dụng quen với hiểu được văn bản này.Bạn đã xem: Tính chất của phép chia

Thưởng trọn buổi tối đa : 3 phân tử dẻ

Bài tập trung bình

Chưa có tác dụng bài

Quý khách hàng không có tác dụng bài xích này

các bài luyện tập với tầm độ cực nhọc vừa đề nghị giúp bạn nhuần nhuyễn rộng về câu chữ này.

Bạn đang xem: Lý thuyết phép trừ và phép chia toán 6

Thưởng trọn buổi tối đa : 5 phân tử dẻ

Bài tập cải thiện

Chưa làm cho bài

quý khách không làm cho bài này

Dạng bài bác tập nâng cấp cùng với độ khó tối đa, giúp đỡ bạn hiểu sâu hơn với bốn duy mở rộng rộng.

Thưởng trọn buổi tối đa : 7 hạt dẻ

Lý thuyết: Phép nhân cùng phnghiền phân tách phân số. Tính hóa học cơ bạn dạng của phép nhân phân số

1. Quy tắc nhân phân số

- Muốn nắn nhân nhị phân số, ta nhân những tử cùng nhau cùng nhân những mẫu cùng nhau.

Xem thêm: Quá Trình Phiên Mã Và Dịch Mã Và Dịch Mã, Phiên Mã Và Dịch Mã, Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 12

$dfracab.dfraccd=dfraca.cb.d$

$adfracbc=dfraca.bc.$

Ví dụ:

$dfrac35.dfrac-47=dfrac3.(-4)5.7=dfrac-1235$

$23.dfrac25=dfrac23.25=dfrac465$

2. Các tính chất cơ bạn dạng của phnghiền nhân phân số

• Tính chất giao hoán:

$dfracab.dfraccd=dfraccd.dfracab$

• Tính hóa học kết hợp:

$left( dfracab.dfraccd ight).dfracpq=dfracab.left( dfraccd.dfracpq ight)$

• Nhân với số 1:

$dfracab.1=1.dfracab=dfracab.$

• Nhân với số 0:

$dfracab.0=0.dfracab=0$

• Tính chất phân pân hận của phxay nhân đối với phxay cộng:

$dfracab.left( dfraccd+dfracpq ight)=dfracab.dfraccd+dfracab.dfracpq.$

Nhận xét:

Lũy vượt của một phân số:

$underbracedfracab.dfracab.....dfracab_n=dfraca^nb^n=(dfracab)^n$. Với $n ∈ mathbbN$ vượt số

Ví dụ:

• Tính chất giao hoán:

$dfrac2135.dfrac-32=dfrac-32.dfrac2135=dfrac-6370$

• Tính hóa học kết hợp:

$left( dfrac113.dfrac25 ight).dfrac-211=dfrac25.left( dfrac113.dfrac-211 ight)=dfrac25.dfrac-23=dfrac-415$

• Nhân cùng với số 1:

$dfrac152296.1=1.dfrac152296=dfrac152296.$

• Nhân với số 0:

$dfrac-57.0=0.dfrac-57=0$

• Tính hóa học phân păn năn của phnghiền nhân so với phnghiền cộng:

$dfrac67.left( dfrac-53+dfrac7-5 ight) \ =dfrac67.dfrac(-5)3+dfrac67.dfrac7(-5) \=dfrac-107+dfrac6-5=dfrac-9235$

Lũy vượt của một phân số:

$dfrac35.dfrac35.dfrac35=dfrac3^35^3=(dfrac35)^3.$

Lưu ý:

lúc tiến hành phnghiền nhân những phân số, ta rất có thể đổi nơi hoặc đội những phân số để việc tính toán thù được tiện lợi độc nhất.

3. Phxay phân chia phân số

a. Số nghịch đảo

Hai số Hotline là nghịch hòn đảo của nhau nếu như tích của chúng bởi 1.

Ví dụ: số nghịch đảo của $dfrac-23$ là $dfrac-32$

b. Phép chia phân số

$dfracab:dfraccd=dfracab.dfracdc=dfracadbc; a:dfraccd=acdot dfracdc=dfracadc(c e 0)$

- Nhận xét: Muốn phân tách một phân số đến một trong những nguim (không giống 0), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu mã cùng với số nguim.

$dfracab:c=dfracabc(c e 0)$

Ví dụ:

$dfrac253:dfrac-52=dfrac253.dfrac-25=dfrac25.(-2)3.5=-dfrac103 \ (-56):dfrac-169 =(-56)cdot dfrac-916=dfrac(-56)(-9)16=dfrac632$