TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NHÓM HALOGEN

– Các halogene gồm tính oxi hóa dạn dĩ với thực tiễn cho thấy thêm chúng dễ ợt link ion với các kim loại và oxi hóa các sắt kẽm kim loại mang lại hóa trị tối đa.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của nhóm halogen

– Các haloren trình bày rất nhiều cường độ lão hóa không giống nhau rõ rệt Lúc đi tự flo cho iot, mỗi haloren thua cuộc nó ra khỏi hỗn hợp muối bột halogen.

– Tính oxi hóa giảm dần dần từ bỏ flo mang đến iot.

– So sánh đặc thù hóa học của halogen.

– Nhận biết các ion F–  , Cl– , Br–  , I–

Dùng AgNO3 làm cho thuốc thử:

NaF + AgNO3  → ko tác dụng

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

màu sắc trắng

NaBr + AgNO3 → AgBr ↓ + NaNO3

color đá quý nhạt

NaI + AgNO3 → AgI↓ + NaNO3

color vàng

Tính hóa chất của những nguyên tố đội halogen

1. Haloren tính năng với klặng loại

– Các haloren bội phản ứng với đa số các klặng đào thải Au và Pt (riêng rẽ F2 phản nghịch ứng được với toàn bộ những klặng loại) → muối bột halogenua. Các bội nghịch ứng thường xuyên xảy ra sống nhiệt độ cao.

2M + nX2 → 2MXn

Muối thu được hay ứng với tầm hóa trị cao nhất của sắt kẽm kim loại. Riêng phản ứng của Fe cùng với I2 chỉ chế tạo ra thành phầm là FeI2.

2. Haloren làm phản ứng cùng với hiđro chế tạo thành hiđro halogenua

H2 + X2 → 2HX

– Các halogen tham mê gia phản bội ứng cùng H2 với ĐK khác nhau:

+ F2: bội nghịch ứng được ngay cả trong trơn buổi tối.

+ Cl2: phản ứng Lúc được phát sáng.

+ Br2: làm phản ứng xảy ra lúc được nấu nóng làm việc ánh nắng mặt trời cao.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Các Giải Bóng Đá Trên Thế Giới Hiện Nay, Tổng Hợp Các Giải Bóng Đá Lớn Trên Thế Giới

+ I2: phản bội ứng gồm tính thuận nghịch và đề xuất được đun nóng.

– Điều khiếu nại phản nghịch ứng với H2 phức hợp dần dần khi đi trường đoản cú F2 mang lại I2 buộc phải phản bội ứng với H2 hoàn toàn có thể chứng tỏ tính lão hóa vào đội haloren bớt dần tự F2 đến I2.

3. Halogene tác dụng với nước

– F2 tác dụng mãnh liệt cùng với nước:

2H2O + 2F2 → 4HF + O2

⇒ Phản ứng minh chứng F2 tất cả tính thoái hóa dũng mạnh rộng của O2.

– Br2 và Cl2 bao gồm phản bội ứng thuận nghịch với nước:

H2O + X2  HX + HXO (axit halogen hiđric cùng axit hipohalogenơ)

H2O + Cl2  HCl + HClO

– Lúc nhằm lâu hoặc bị phát sáng thì HClO bị phân hủy: HClO → HCl + O. Vì HClO bao gồm đựng ion ClO– gồm tính oxi hóa mạnh dạn yêu cầu hoàn toàn có thể dùng nước Clo để tẩy màu hoặc gần kề trùng.

– I2 ko phản nghịch ứng cùng với nước.

4. Haloren phản bội ứng với hỗn hợp kiềm

– Nếu hỗn hợp kiềm loãng nguội:

X2 + 2NaOH → NaX + NaXO + H2O

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

→ (nước Javen)

2Cl2 + 2Ca(OH)2 dung dịch → CaCl2 + Ca(ClO)2 + 2H2O

Cl2 + Ca(OH)2 bột → CaOCl2 + H2O

→ (clorua vôi)

Riêng F2:

2F2 + 2NaOH → 2NaF + H2O + OF2

– Nếu dung dịch kiềm quánh nóng:

3X2 + 6KOH → 5KX + KXO3 + 3H2O

3Cl2 + 6KOH 

*
 5KCl + KClO3 + 3H2O

5. Haloren tính năng cùng với hỗn hợp muối bột halogenua của halogene gồm tính lão hóa yếu ớt hơn

– Phản ứng dưới đây X’ là halogene tất cả tính thoái hóa yếu ớt rộng tính thoái hóa của halogene X.

X2 + 2NaX’ → 2NaX + X’2

– Riêng F2 không có bội phản ứng trên

– Các cặp thoái hóa – khử của haloren được xếp theo chiều sút dần tính khử của các ion X–: I2/2I– > Br2/2Br– > Cl2/2Cl–

– Trong nước:

5Cl2 + 6H2O + Br2 → 10HCl + 2HBrO3

Đơn hóa học halogene tất cả tính oxi hóa vượt trội nhất : Flo có tính thoái hóa táo bạo nhất

6. Một số làm phản ứng không giống của Halogen

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

3Cl2 + 2NH3 → N2 + 6HCl

4Cl2 + H2S + 4H2O → 8HCl + H2SO4

Br2 + SO2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4­

I2 kết phù hợp với hồ nước tinh bột → thích hợp chất màu xanh lá cây tím.

* Crúc ý: Trong phản ứng cùng với kim loại cùng cùng với H2, với dlỏng lẻo dịch muối hạt của những halogen yếu hèn hơn, halogen là hóa học lão hóa. Còn trong phản nghịch ứng cùng với nước và hỗn hợp kiềm, những haloren vừa là chất khử, vừa là hóa học lão hóa.

Tag: hoá nêu đặc thù đối chiếu dẫn xuất hoá solo Đơn hóa học halogen bao gồm tính thoái hóa mạnh mẽ nhất