Tính Tổng Các Số Tự Nhiên Chẵn Từ 1 Đến 999

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

tính tổng các số thoải mái và tự nhiên lẻ từ một cho 999

viết thường xuyên những số tự nhiên và thoải mái từ là một đến 999 . Tính tổng những chữ số

Giải cụ thể mang đến minc nhé

ĐÚNG MÌNH TICK CHO


*

Ta bao gồm các số lẻ giải pháp nhau 2 1-1 vị

=> Số số hạngcác số lẻ từ là 1 mang đến 999 là:

( 999 - 1 ) : 2+ 1 = 500 ( số )

Tổng của của các số lẻ từ một mang lại 999 là:

( 999 + 1 ) . 500 : 2 = 250000

Đ/S:.......................Bạn đang xem: Tổng các số tự nhiên và thoải mái lẻ từ 1 mang đến 999

1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; ................... ; 999

Số số hạng của các số từ là một đến 999 là:

( 999 - 1 ) : 1 + 1 = 999 ( số )

Tổng của các số từ 1 cho 999 là:

( 999 + 1 ) . 999 : 2 = 499 500

Đ/S :....................

Bạn đang xem: Tính tổng các số tự nhiên chẵn từ 1 đến 999

mik lm dứt rồi kia c nhớ ủng hộ mik nghen

Tính tổng các số tự nhiên và thoải mái lẻ từ một đến 999

b) viếtliêntiếpcácsốtựnhiêntừ1 đến999 ta đượcsố12345.....99. Hãy tính tổng những chữ số của số trên

a) ta có hàng số sau : 000,001,002,003,....,999ta thấy gồm chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 phần đa lộ diện : 3.1000:10 =300 (lan)tổng các chữ số của số sẽ là :300.(0+1+2+.....+9) =135000b) những số tự nhiên và thoải mái từ là một cho 999 là :1,2,3,...,999day so tren teo tat ca :(999-1):1+1=999(so)tong cua day so tren la :(999+1).999:1=999000dap so :

Vậy tổng của các số kia là:

( 999 + 1 ) x 999 : 2 = 499500

Đáp số: 499500

Từ 1 mang lại 999 bao gồm 999 số.

Xem thêm: Khái Niệm Xã Hội Hóa Cá Nhân Là Gì ? Xã Hội Hóa (Xã Hội Học)

Vậy tổng của các số đó là:

(999 + 1) x 999 : 2 = 499500

Đáp số: 499500

Các chữ số xuất hiện thêm trong dãy là những chữ số từ bỏ : 1;2 ... đến 9. Để tính tổng các chữ số vào dãy, tìm mốc giới hạn xuất hiện thêm các chữ số 1; 2; ..; 9 vào dãy số

- Số vẫn mang đến chế tạo thành trường đoản cú dãy: 1;2;3;...; 999

Xét hàng số 000; 001; ...; 999: bao gồm 1000 số gồm 3 chữ số

=> Số chữ số trong dãy là 1000 x 3 = 3000 chữ số

Nhận thấy: Số lần xuất hiện thêm mỗi chữ số 0; 1; ..; 9 gần như như nhau . Có 10 chữ số từ bỏ 0 mang đến 9 nênSố lần xuất hiện thêm mỗi chữ số từ 0 mang đến 9 là:

3000 : 10 = 300 lần

Vậy hàng số vẫn cho bao gồm 300 chữ số 1 ; 300 chữ số 2; ...; 300 chữ số 9

=> Tổng các chữ số vào hàng là: 300 x 1 + 300 x 2 + ...+ 300 x 9 = 300 x (1+2+...+9) = 13 500

Đúng 0
Bình luận (0) 999b;viết+liên+tiếp+các+số+tự+nhiên+từ+1+->999+thành+một+ngày+ngang,ta+được+số+1,2,3...999.Tính+tổng+các+chữ+số+kia.ai+giải+đc+thì+ib+fb+Nguyễn+Thị+Ngọc+Án...">

bài bác 1: a; tính tổng của những số tự nhiên từ bỏ 1->999

b;viết liên tiếp những số thoải mái và tự nhiên từ một ->999 thành một ngày ngang,ta được hàng đầu,2,3...999.Tính tổng những chữ số đó.

ai giải được thì ib fb Nguyễn Thị Ngọc Ánhh cho mình nha Lớp 6 Tân oán 0 0 Gửi Hủy Viết thường xuyên những số lẻ từ là một cho 999 ta được một số tự nhiên và thoải mái A

a) Số A có từng nào chữ số

b) tính tổng những chữ số của A

Lớp 6 Tân oán 0 0 Gửi Hủy

Viết tiếp tục những số tự nhiên từ là 1 mang lại 999. Tính tổng các chữ số?

Lớp 6 Tân oán 0 0 Gửi Hủy

viết các số tự nhiên và thoải mái liên tục từ một mang lại 999 ta tạo được số thoải mái và tự nhiên A

a) A có bao nhiêu chữ số

b)Tính tổng các chữ số của A

Lớp 6 Toán 1 0 Gửi Hủy

a)Từ 1-9 có 1x9=9 chữ số

từ 10-99 bao gồm : (99-10):1+1x2=180(chữ số)

từ bỏ 100-999 tất cả : (999-100):1+1x3=2700(chữ số)

Vậy số A có:

9+180+2700=2889

Đúng 0
Bình luận (0)

viết những số tự nhiên tiếp tục từ một đến 999 ta tạo được số tự nhiên và thoải mái A

a) A có bao nhiêu chữ số

b)Tính tổng các chữ số của A

Lớp 6 Tân oán 1 0 Gửi Hủy

viết những số tự nhiên và thoải mái liên tục từ là một cho 999 ta tạo được số thoải mái và tự nhiên Aa) A tất cả từng nào chữ sốb)Tính tổng các chữ số của A. Đáp số :Chtt

Đúng 0
Bình luận (0)

Bài 1 : Tính tổng những số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999

Bài 2:Viết số tiếp sau đây dưới dạng nhì số tự nhiên liên tiếp: Ă = 1111122222

Lớp 6 Toán thù 0 0 Gửi Hủy

viết thường xuyên những số thoải mái và tự nhiên từ một cho 999 thành một mặt hàng ngang, ta được số1234....999.Tính tổng các chữ số của số đó.