Ví dụ về hệ thống thông tin quản lý

Chúng ta vẫn hay thường nghe và sử dụng nhiều các từ tin tức trong cuộc sống và công việc. Mỗi ngày mỗi fan đều sẽ tiếp nhận và xử lý tương đối nhiều các thông tin khác nhau. Số đông quan hệ, mọi hoạt động của con fan đều dựa trên một bề ngoài giao lưu tin tức nào đó. Có nhiều thuật ngữ được áp dụng xung quanh vấn đề thông tin. Một trong những đó là thông tin quản lý. Bởi vì vậy, nội dung bài viết dưới đây vẻ ngoài Dương Gia sẽ giúp người đọc tìm hiểu thông tin quản lí lí là gì tương tự như những điểm lưu ý và phân loại thông tin quản lý?

*
*

Tư vấn cơ chế trực tuyến miễn phí tổn qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Thông tin quản lý:

Khái niệm thông tin quản lý:

Thông tin quản lý được hiểu là thông tin mà có ít nhất một cửa hàng là cán bộ quản lí cần hoặc có ý muốn dùng vào việc ra quyết định quản lí của mình.

Bạn đang xem: Ví dụ về hệ thống thông tin quản lý

Thông tin quản lý trong giờ đồng hồ Anh được call là gì?

Thông tin quản lý trong giờ Anh được gọi là Management Information.

Phân loại thông tin quản lý :

– Các quyết định quản lý được chia thành bố loại sau đây:

+ Quyết định chiến lược là những quyết định xác định mục đích, mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức; thiết lập các chính sách và những đường lối chung; xây dựng nguồn lực đến tổ chức… trong một tổ chức sản xuất sale thông thường thì đỉnh chiến lược vị Chủ tịch Hội đồng quản trị xuất xắc Tổng Giám đốc phụ trách.

+ Quyết định chiến thuật là những quyết định cụ thể hoá mục tiêu thành nhiệm vụ, những quyết định kiểm soát và khai thác tối ưu nguồn lực.

Những người chịu trách nhiệm ban hành các quyết định chiến thuật có nhiệm vụ kiểm soát quản lý , có nghĩa là dùng các phương tiện cụ thể để thực hiện các mục tiêu chiến lược.

Việc tìm kiếm để có được những nguồn lực cần thiết mang lại việc thực hiện mục tiêu chiến lược, thiết lập các chiến thuật gớm doanh, tung ra các sản phẩm mới, thiết lập và theo dõi ngân sách… là trách nhiệm ở mức kiểm soát quản lý này.

Trong tổ chức thông thường thì các nhà quản lý í như trưởng phòng Tài vụ, trưởng phòng Tổ chức, phòng Cung ứng… nằm ở mức quản lí này.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đánh Tiếng Việt Trên Iphone Siêu Đơn Giản, Hướng Dẫn Cách Gõ Tiếng Việt Có Dấu Trên Iphone

+ Quyết định tác nghiệp là những quyết định nhằm thực thi nhiệm vụ. Những người chịu trách nhiệm ban hành các quyết định tác nghiệp có trách nhiệm sử dụng làm sao cho có hiệu quả và hiệu lực những phương tiện và nguồn lực để tiến hành tốt các hoạt động của tổ chức nhưng phải tuân thủ những ràng buộc về tài chính, thời gian và kĩ thuật.

Những người trông coi kho dự trữ, trưởng nhóm, đốc công của những đội sản xuất… thuộc mức quản lý này.

– vào các tổ chức, hiện nay có tía dạng thông tin chủ yếu liên quan lại đến việc ban hành ba nhóm quyết định nêu trên, đó là:

+ Thông tin chiến lược liên quan chính đến những chính sách lâu dài của tổ chức và là mối quan tiền tâm chủ yếu của các nhà lãnh đạo cấp cao. Đó là những thông tin liên quan tiền đến việc lập kế hoạch chiến lược, xây dựng các dự án lớn hoặc đưa ra những dự báo đến sự phát triển vào tương lai.

Đối với mỗi chính phủ, đó là những thông tin về dân cư, GDP, GDP bình quân đầu người, số liệu thống kê về đầu tư nước ngoài, cán cân thu chi… Đối với mỗi doanh nghiệp, nó có thể là thông tin về thị trường; mặt bằng đưa ra phí nhân công, nguyên vật liệu; các chính sách của Nhà nước có liên quan tiền mới được ban hành; các công nghệ mới…

Phần lớn các thông tin chiến lược không thu được sau quá trình xử lý thông tin trên máy tính.

+ Thông tin chiến thuật là những thông tin được sử dụng mang lại các mục tiêu ngắn hạn (như một tháng, một quí, một năm), liên quan liêu đến việc lập kế hoạch chiến thuật và là mối quan tiền tâm của các phòng ban quản lý .

Đó là các thông tin thu được từ việc tổng hợp, phân tích số liệu bán hàng, thu tiền học phí; phân tích các báo cáo tài chính hàng quí, hàng năm… Dạng thông tin này từ những dữ liệu của các hoạt động giao dịch hàng ngày, bởi đó nó đòi hỏi một quá trình xử lý thông tin hợp lý và chính xác.

+ Thông tin tác nghiệp (thông tin điều hành) thường được sử dụng cho những công việc cụ thể hàng ngày ở các bộ phận của tổ chức. Ví dụ như thông tin về số lượng từng loại mặt hàng bán được vào ngày, lượng đơn đặt hàng, tiến độ thực hiện các hợp đồng…

Thông tin này có thể được rút ra một cách cấp tốc chóng từ dữ liệu hoạt động của tổ chức và thường đòi hỏi thu thập dữ liệu một cách khẩn trương và xử lý dữ liệu kịp thời.